19 maart 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Klinische en genetische determinanten van ototoxiciteit na kinderkanker

Jaarlijks worden zo’n 550–600 kinderen in Nederland gediagnosticeerd met kanker. Door verbeterde behandelingen overleeft nu zo’n 80% van de kinderen de primaire kankerdiagnose. De grote groei van het aantal overlevenden na kinderkanker wordt het steeds duidelijker dat een groot deel op latere leeftijd gezondheidsproblemen ontwikkelt die een relatie hebben met de primaire kankerbehandeling. Een van deze zogenaamde ‘late effecten’ is gehoorschade, ook wel ototoxiciteit en wordt vooral veroorzaakt door cisplatin en de dosering hiervan. Een 5-maal hoger risico op gehoorschade wordt waargenomen bij patiënten die behandeld zijn met een cumulatieve dosering van 300 mg/m2 of meer, vergeleken met patiënten die behandeld zijn met een lagere cumulatieve dosering. Bovendien verhogen een jonge leeftijd bij diagnose, het gelijktijdig gebruik van carboplatine, en de comedicatie furosemide het risico op gehoorschade. Genetische factoren worden gesuggereerd ook een rol te spelen bij ototoxiciteit. Meta-analyse van alle beschikbare literatuur liet zien dat rs1872328 in ACYP2 mogelijk gerelateerd is aan platinum ototoxiciteit. Een deel van de overlevenden van kinderkanker hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van gehoorschade en daarom zijn klinische richtlijnen van belang. Deze richtlijnen kunnen ervoor zorgen dat overlevenden optimale zorg en daarbij optimale behandeling van eventuele late effecten krijgen. Internationale richtlijnen zijn opgesteld, maar deze richtlijnen met bijbehorende aanbevelingen komen niet overeen waardoor onzekerheid kan ontstaan welke richtlijn gevolgd dient te worden. Om internationaal een eenduidig beleid te kunnen voeren, is een internationale werkgroep opgericht. Wij hebben een van deze projecten beschreven over het opstellen van een richtlijn voor het screenen op ototoxiciteit.

Begindatum en -tijd
19 maart 2019 16:15
Einddatum en -tijd
19 maart 2019 17:15
Promovendus
Eva Clemens
Proefschrift
Klinische en genetische determinanten van ototoxiciteit na kinderkanker
Promotor(es)
Prof. M.M. van den Heuvel-Eibrink
Co-promotor(es)
Prof. M. van GrotelProf. A.C.H. de Vries
Entree
Gratis