29 mei 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Klinische aspecten van de afweerreactie bij tuberculose

Tuberculose komt wereldwijd nog steeds veel voor. Het aantal nieuwe patiënten in Nederland is jaarlijks ruim 800. Het duurt vaak lang en het is vaak lastig om de diagnose te stellen. In dit proefschrift richten we ons op verschillende klinische aspecten van tuberculose. We onderzoeken o.a. of het meten van de reactie van het afweersysteem, zowel in het bloed als in andere lichaamsvloeistoffen, behulpzaam kan zijn bij het vaststellen van tuberculose alsook bij het onderscheiden van de verschillende stadia van een tuberculose infectie.

Naar aanleiding van een onderzoek uit onze eigen praktijk concluderen we dat het reizen naar gebieden waar tuberculose veel voorkomt een verhoogd risico op tuberculose met zich meebrengt voor mensen die behandeld worden met afweer onderdrukkende medicatie.

We concluderen verder dat het mogelijk is om interferon gamma release assays (oorspronkelijk voor het bloed ontwikkelde testen) toe te passen op andere lichaamsvochten dan bloed, en dat dit ook behulpzaam kan zijn bij het vaststellen van tuberculose.

We concluderen tenslotte dat het meten van de activiteit van adenosine deaminase (enzym betrokken bij de eiwitstofwisseling) en de concentratie van I-309 (een cytokine, wat wordt uitgescheiden door ontstekingscellen) in het bloed behulpzaam kan zijn bij het onderscheiden tussen een actieve en een latente (slapende) tuberculose infectie.

Begindatum en -tijd
29 mei 2018 12:45
Einddatum en -tijd
29 mei 2018 13:45
Promovendus
Regina Hofland
Proefschrift
Clinical Aspects of Immune Responses in Tuberculosis
Promotor(es)
Prof. dr. J-W.J. Lammers
Co-promotor(es)
Dr. A.W.J. BossinkDr. S.F.T. Thijsen
Entree
Gratis