19 oktober 2018 van 16:15 tot 18:00

Promotie: Kindermishandeling in de Portugese gemeenschap

Kindermishandeling wordt beschouwd als een risicofactor voor verschillende psychische stoornissen en verhoogde invaliditeit. Deze mishandeling gaat gepaard met enorme economische kosten. In Zuid-Europese landen is hier minder onderzoek naar gedaan dan in westerse landen. Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling voor volwassenen en de samenleving als geheel? En hoe kan de gezondheidszorg de negatieve weerslag  van kindermishandeling gedurende de levensloop verminderen?
In haar proefschrift onderzocht Aida Dos Santos Dias de prevalentie van vijf vormen van kindermishandeling – seksueel misbruik, fysiek misbruik, emotioneel misbruik, fysieke verwaarlozing en emotionele verwaarlozing – in een steekproef van 1200 volwassenen in de Portugese gemeenschap. Ook onderzocht ze hun verband met psychische symptomen, revictimisatie en post-traumatische stress-stoornis. Ze analyseerde de meningen over kindermishandeling en interventies van 91 Europese professionals. 

Meer dan 14% van de volwassenen in de gemeenschap rapporteerde bloot te zijn gesteld aan matige of ernstige mishandeling gedurende de kindertijd. De bevindingen van Dos Santos Dias ondersteunen de stelling dat emotioneel misbruik net zou schadelijk is als andere, ‘duidelijkere’ vormen van kindermishandeling. Het is dus belangrijk dat er verbetering optreedt in de preventie ervan, en in interventies gericht op de gevolgen. 

De gezondheidszorg moet beter toegerust worden om het probleem van kindermishandeling het hoofd te bieden door het bewustzijn van langetermijneffecten te vergroten, professionals te trainen en interventies te ontwikkelen die zich richten op emotieregulatie. De mogelijkheid dat de levenslange gevolgen van kindermishandeling voorkomen en verminderd kunnen worden, zou voor volksgezondheidsorganisaties en belanghebbenden op het gebied van kinderbescherming een belangrijke reden moeten zijn om bij te dragen aan preventie.

Begindatum en -tijd
19 oktober 2018 16:15
Einddatum en -tijd
19 oktober 2018 18:00
Promovendus
Aida Dos Santos Dias
Proefschrift
Consequences of child maltreatment in adults in Portugal and Public Health Actions
Promotor(es)
Rolf Kleber
Co-promotor(es)
Trudy Mooren