11 oktober 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Kickstarting BMP-2 Tissue Engineering

Bot is het meest getransplanteerde weefsel wereldwijd en het regenereren van botdefecten blijft een uitdaging in de kliniek. Als alternatief voor donor bot, worden therapieën gebaseerd op groeifactoren zoals bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) onderzocht. Tijdens preklinisch onderzoek waren de resultaten met BMP-2 veelbelovend, echter bleek dat er bij mensen veel hogere doseringen nodig zijn die gepaard gaan met serieuze bijwerkingen. Door de korte halfwaardetijd wordt BMP-2 in een biomateriaal geladen om de afgifte te reguleren en daarmee de lokale concentraties lang genoeg voldoende hoog te houden om botregeneratie te stimuleren. Dit proefschrift richt zich op het identificeren en optimaliseren van factoren die BMP-2 afgifte en bijbehorende botvorming beïnvloeden. 
Om deze complexe puzzel op te lossen, werd een biomateriaal ontwikkeld waarin het mogelijk is de BMP-2 afgifte te variëren binnen hetzelfde biomateriaal en het biomateriaal te variëren met gelijkblijvende afgifteprofielen. Hierdoor kon aangetoond worden dat het regeneratief effect van BMP-2 sterk afhankelijk zijn van drie hoofdparameters: BMP-2 farmacokinetiek, biomateriaalchemie en locatie. Het effect van afgifteprofielen op botvorming verschilde tussen biomaterialen en toedieningslocaties. Bij een onderhuidse toediening was het afgifteprofiel van belang, echter bij toepassing in een botdefect had het afgifteprofiel geen effect op de botvorming. Op basis van de resultaten in dit proefschrift moeten we daarom concluderen dat "one size fits all" niet van toepassing zal zijn bij het optimaliseren van BMP-2 afgifte in botregeneratie. Biomateriaaleigenschappen en afgifteprofielen dienen specifiek te worden aangepast op basis van de vereisten van de klinische toepassing.
 

Begindatum en -tijd
11 oktober 2019 12:45
Einddatum en -tijd
11 oktober 2019 13:45
Promovendus
M.G.L. Olthof
Proefschrift
Kickstarting BMP-2 Tissue Engineering
Promotor(es)
prof. dr. M.A. Tryfonidou, prof. dr. M. Yaszemski
Co-promotor(es)
dr. D.H.R. Kempen