7 december 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Kennis en opvattingen van zorgprofessionals en het publiek over beslissingen rond het levenseinde

De invulling en grenzen van de euthanasiewet staan voortdurend ter discussie. Hiervan wordt dagelijks verslag gedaan in de media. Er lijkt een verschuiving gaande van euthanasie als laatste redmiddel van de arts, richting euthanasie als autonome keuze van de patiënt. De publieke opinie in Nederland lijkt al langer te vragen om een bredere toepassing van de euthanasiewet. In antwoord op Kamervragen hierover, heeft de toenmalige minister van VWS opdracht gegeven tot de studie waarop dit proefschrift is gebaseerd: Kennis en Opvattingen van Professionals en het Publiek over Einde Leven beslissingen. Er zijn vragenlijsten uitgezet en interviews gehouden onder artsen, verpleegkundigen en verzorgenden en het Nederlandse publiek. Uit de resultaten blijkt dat er brede steun is voor de euthanasiewet. Alle partijen zijn echter terughoudend als het gaat om euthanasie in geval van psychisch lijden. Inmiddels is deze terughoudendheid onder het publiek afgenomen (3de evaluatie van de euthanasiewet, 2016). Voor artsen geldt dit niet. De verschuiving richting euthanasie als autonome keuze van de patiënt sluit aan bij een benadering van autonomie als recht (vrijheid van externe bemoeienis). Patiënten met een euthanasieverzoek lijken echter meer gebaat bij een benadering van autonomie als ideaal (vrijheid tot ontwikkeling en ontplooiing door het verhelderen van wensen en verlangens). Hierbij is het beoordelen en begeleiden van (ondraaglijk) lijden door de arts cruciaal. Een arts heeft zoveel meer te bieden dan alleen ‘U vraagt, wij draaien.’ Dagelijks in de spreekkamer, en zeker bij een belangrijke en onherroepelijke beslissing als het al dan niet inwilligen van een euthanasieverzoek.

Begindatum en -tijd
7 december 2017 12:45
Einddatum en -tijd
7 december 2017 13:45
Promovendus
Pauline Kouwenhoven
Proefschrift
Knowledge and opinions of health care professionals and the public about end-of-life decisions
Promotor(es)
Prof.dr. J.J.M. van DeldenProf.dr. A. van der Heide
Co-promotor(es)
Dr. G.J.M.W. van ThielDr. J.A.C. Rietjens
Entree
Gratis