22 maart 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Katalysatoren voor de productie van lagere olefines vanuit synthesegas

Tijdens haar promotie-onderzoek ontwikkelde Jingxiu Xie efficiëntere katalysatoren voor de directe productie van lagere olefines, ofwel alkenen, vanuit synthesegas.

Lagere olefines, zoals etheen, propeen en butenen, en derivaten hiervan, zijn belangrijke chemische bouwstenen voor veel verschillende producten, variërend van plastics tot medicijnen.  Voor de productie van deze olefines worden koolstofbronnen zoals steenkool, aardgas en biomassa vaak omgezet naar synthesegas. De huidige commerciële productie van lagere olefines vanuit synthesegas gebeurt door middel van methanolsynthese (methanol-to-olefines, MTO), maar directe routes, in het bijzonder Fischer-Tropsch (FTO), bieden uitzicht op een hogere efficiëntie van energie, materialen en kosten.

Xie gebruikte experimentele en theoretische methodes om de effecten te meten van de deeltjesgrootte van ijzer en de promotoren (Na en S) op de activiteit, selectiviteit en stabiliteit in moderne, op ijzer gebaseerde FTO-katalysatoren. De hieruit verkregen inzichten gebruikte zij om model FTO-katalysatoren te ontwerpen, die zeer actief, selectief en stabiel zijn in de directe conversie van CO-rijk synthesegas tot lagere olefines. Daarnaast ontwikkelde ze  FTO-katalysatoren op basis van kobalt (Co) die kunnen voldoen aan de vraag naar geschikte katalysatoren voor directe conversie van H2-rijk synthesegas uit aardgas naar lagere olefines.

Begindatum en -tijd
22 maart 2017 10:30
Einddatum en -tijd
22 maart 2017 11:30
Promovendus
Mw. J. Xie MSc
Proefschrift
Catalyst design and development for direct production of lower olefins from synthesis gas
Promotor(es)
prof. dr. ir. K.P. de Jong