19 januari 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Jonge kinderen met een vijandige interpretatiestijl zijn vaker agressief

Kinderen die het gedrag van anderen vijandig interpreteren, zijn vaker agressief. Uit het promotieonderzoek van Anouk van Dijk blijkt dat zo’n vijandige interpretatiestijl al op vroege leeftijd zichtbaar is, namelijk bij kinderen van 3 tot 8 jaar. Vijandige interpretaties die kinderen op deze leeftijd maken, zijn bijvoorbeeld: denken dat anderen je uitlachen, overtuigd zijn dat iemand expres jouw speelgoed kapot maakt, of je buitengesloten voelen als je niet kunt meespelen. 

Eerst heeft Van Dijk onderzocht waar dit soort vijandige interpretaties bij jonge kinderen vandaan komt. Waarom denken zij niet, bijvoorbeeld, dat de andere kinderen lachten om een grapje, per ongeluk het speelgoed kapot maakten, of simpelweg geen plek hadden om iemand te laten meespelen? Haar promotieonderzoek laat zien dat jonge kinderen met een vijandige interpretatiestijl minder accuraat kunnen redeneren over de intenties van anderen, gevoeliger zijn voor vervelende sociale gebeurtenissen, en ouders hebben die minder positieve interpretaties maken als zij sociale situaties bespreken. Behandeling kan zich dus mogelijk op deze factoren richten, hoewel verder onderzoek eerst moet uitwijzen of deze kenmerken inderdaad oorzaken zijn van een vijandige attributiestijl. 

Er werd niet gevonden dat kinderen met een vijandige interpretatiestijl meer gepest worden door leeftijdgenoten of minder goed begrijpen dat mensen verschillende gedachten kunnen hebben over dezelfde situatie (“theory of mind”). Vervolgens is onderzocht of het mogelijk is om vijandige interpretatiestijlen bij jonge kinderen te verminderen. Dit bleek het geval: eenvoudige instructies aan ouders of kinderen leidden ertoe dat kinderen minder vijandige interpretaties maakten. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of dit vervolgens daadwerkelijk tot een afname van agressie leidt.

Begindatum en -tijd
19 januari 2018 14:30
Einddatum en -tijd
19 januari 2018 15:30
Promovendus
Anouk van Dijk
Proefschrift
“Everyone is Mean to Me”. On the Origins, Consequences, and Malleability of Hostile Attribution Biases in Young Children
Promotor(es)
Prof. dr. Bram Orobio de Castro
Co-promotor(es)
dr. Sander C. E. Thomaesdr. Astrid M. G. Poorthuis