21 september 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie Jet Hoek over het vertalen van coherentierelaties

Op 21 september verdedigt Jet Hoek haar proefschrift 'Making sense of discourse. On discourse segmentation and the linguistic marking of coherence relations'. 

impliciete verbanden in tekst probleem voor automatische vertalingen 

Als mensen een tekst lezen of horen, is hun uiteindelijke interpretatie veel rijker dan wat expliciet vermeld wordt in de tekst: lezers en luisteraars kunnen bijvoorbeeld speculeren over mogelijke gevolgen of oorzaken van gebeurtenissen, bepaalde conclusies trekken en vergelijkingen maken tussen verschillende delen van de tekst. Wanneer ze horen dat Emma onmiddellijk de kamer uitliep toen Fred binnenkwam, zullen veel mensen zich afvragen waarom Emma boos is op Fred. Toch zegt de tekst helemaal niet dat Emma’s vertrek veroorzaakt zou worden door het arriveren van Fred; er staat alleen maar dat de twee gebeurtenissen kort op elkaar volgden. Het feit dat er in teksten zoveel impliciet blijft, vormt een probleem voor automatische vertalingen: computers beschikken (nog?) niet over hetzelfde inferentievermogen als mensen.

onderzoek naar coherentierelaties leidt tot nieuwe inzichten 

In dit proefschrift wordt onderzocht wat voor verbanden binnen teksten, ook wel coherentie-relaties genoemd, gewoonlijk expliciet worden gemaakt door sprekers en schrijvers, en welk soort verbanden lezers of luisteraars juist vaak zelf moeten leggen. Ook wordt onderzocht tussen welke delen van teksten coherentierelaties gelegd worden. Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van verschillende corpusstudies en van taalpsychologische experimenten. In de corpusstudies worden originele teksten vergeleken met vertalingen in verschillende talen; dit is een vernieuwende methode die heeft geleid tot waardevolle inzichten over wanneer en hoe coherentierelaties expliciet gemarkeerd worden. Daarnaast heeft deze aanpak tot nieuwe inzichten geleid in het vertalen van coherentierelaties. Dat is van cruciaal belang voor het verbeteren van automatische vertalingen, de doelstelling van het overkoepelende onderzoeksproject waarbinnen het huidige onderzoek is uitgevoerd.

Begindatum en -tijd
21 september 2018 16:15
Einddatum en -tijd
21 september 2018 17:15
Promovendus
Jet Hoek
Proefschrift
Making sense of discourse. On discourse segmentation and the linguistic marking of coherence relations
Promotor(es)
Prof. dr. T.J.M. Sanders Prof.dr. S. Zufferey    
Co-promotor(es)
dr. J. Evers-Vermeul     
Entree
Gratis entree