1 februari 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie Jeroen Hopster over morele objectiviteit

© iStockphoto.com

Op 1 februari 2019 verdedigt Jeroen Hopster (Theoretische Filosofie) zijn proefschrift Moral Objectivity: Origins and Foundations over morele objectiviteit.

Drs. Jeroen Hopster MA. Foto: Cora Hendriks
Drs. Jeroen Hopster MA. Foto: Cora Hendriks

Moral Objectivity: Origins and Foundations bestaat uit zes artikelen, geschreven voor publicatie in filosofische vaktijdschriften, samen met een inleiding en een conclusie. Hierin belicht Hopster recente empirische inzichten over de oorsprong van de menselijke moraal, en analyseert hij in hoeverre die gevolgen hebben voor de metaethische grondslagen van morele objectiviteit.

antirealistische benadering

Meer specifiek gaat Jeroen Hopster in op de vraag of we morele objectiviteit beter op basis van een ‘realistische’ of ‘antirealistische’ metaethiek kunnen benaderen. Hij betoogt dat een antirealistische benadering metaethisch gezien superieur is, met name omdat zij ons, beter dan een realistische benadering, in staat stelt om ons filosofische begrip van morele objectiviteit te verzoenen met onze beste wetenschappelijke kennis. 

Begindatum en -tijd
1 februari 2019 16:15
Einddatum en -tijd
1 februari 2019 17:15
Promovendus
Jeroen Hopster
Proefschrift
Moral Objectivity: Origins and Foundations
Promotor(es)
Prof. dr. mr. Herman Philipse