Promotie Jelmar Hugen: Meertalige diversiteit in laatmiddeleeuwse Vlaamse literatuur

tot
Detail van een panorama van Gent in 1534. Bron: Art in Flanders (public domain)

Op 7 december promoveert Jelmar Hugen met zijn proefschrift ‘Crossroads of Cultures: Multilingual Diversity in Dutch Literature from Late Medieval Flanders’.

Multicultureel Vlaanderen

Het graafschap Vlaanderen was gedurende de late middeleeuwen een internationaal, multicultureel en meertalig knooppunt. Nederlands, Frans en Latijn werden ingezet voor alledaagse communicatie, handel en officieel contact binnen stad, kerk en hof.

Maar hoe verhielden deze talen zich tot elkaar wanneer ze naast elkaar gebruikt werden binnen literaire teksten? En wat zegt het gebruik van deze talen over de meertalige dynamiek van de literaire cultuur van middeleeuws Vlaanderen als geheel?

Om deze vragen te beantwoorden richt Jelmar Hugen zich in zijn proefschrift op de meertalige diversiteit in Nederlandstalige literatuur uit laatmiddeleeuws Vlaanderen en de functies van meertaligheid als een literair middel en cultureel fenomeen.

Verrijking

In zijn onderzoek bevond Hugen dat schrijvers meertaligheid onder meer inzetten voor esthetische verrijking van de tekst, om structuur aan te brengen en om sociale kritiek te uiten. Ook gebruikten auteurs het als deel van een literair spel en als een middel voor kennisproductie.

Deze ruime variatie suggereert dat sommige Vlaamse schrijvers deel uitmaakten van een breder literair discours waarbinnen het Frans en Latijn werden beschouwd als geaccepteerde aspecten van de Middelnederlandse literatuur, en dat deze talen ingezet konden worden ter verrijking van het werk.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (klik hier) en in het Academiegebouw
Promovendus
Jelmar Hugen
Proefschrift
Crossroads of Cultures: Multilingual Diversity in Dutch Literature from Late Medieval Flanders
Promotor(es)
Prof. dr. A.A.M. Besamusca
Prof. dr. R. Sleiderink
Co-promotor(es)
Dr. A.T. Bouwman