19 september 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie Jelle Visser over vroegmiddeleeuwse heiligenlevens

Willibrord. Bron: Wikimedia
Willibrord. Bron: Wikimedia

Promovendus Jelle Visser heeft onderzoek gedaan naar vroegmoderne heiligenlevens. Hij verdedigt op 19 september 2019 zijn proefschrift  Parallel Lives. Alcuin of York and Thiofrid of Echternach on Willibrord, Sanctity and Relics.

Vroegmiddeleeuwse heiligenlevens bevatten allerlei informatie over middeleeuwse ideeën over God, de mens, de samenleving en de Kerk, omdat heiligen gebruikt worden als kapstok voor bepaalde waarden en theologische ideeën. Als je daar goed naar kijkt, blijkt dat middeleeuwse denkers verschillend dachten over wat een heilige is en hoe heiligheid werkt.

levensbeschrijvingen van Willibrord

Dit wordt uitgewerkt aan de hand van twee levensbeschrijvingen van Willibrord, één van Alcuin van York (eind achtste eeuw) en één van Thiofrid van Echternach (vroege twaalfde eeuw). De eerste levensbeschrijving focust op preken en bidden en ziet voor alle gelovigen een kans om heilig te worden. Thiofrid is veel elitairder, en presenteert Willibrord vooral als monnik.

Wat is een heilige?

Ook de ideeën over hoe een mens heilig wordt verschillen. Voor Alcuin is een heilige een voorbeeld voor de gelovige. Zijn ziel kan voor gelovigen bidden, maar God alleen bepaalt of het gebed verhoort wordt. Relikwieën werken daarbij als een soort hotspots waar je gebed een grotere kans heeft om verhoord te worden. Voor Thiofrid zijn relikwieën materie die zelf deel van God is geworden, zodat ze ook zelf kracht bezitten. Waar Alcuin een heilige ziet als een buitengewoon succesvol mens, is de heilige bij Thiofrid dus meer een stukje van God zelf geworden.

Begindatum en -tijd
19 september 2018 12:45
Einddatum en -tijd
19 september 2018 13:45
Promovendus
Jelle Visser
Proefschrift
Parallel Lives. Alcuin of York and Thiofrid of Echternach on Willibrord, Sanctity and Relics
Promotor(es)
Prof. dr. M.B. de Jong
Co-promotor(es)
Dr. J.E. Raaijmakers