Promotie: Is the reactivity of calcium carbonate fully understood? A step forward using an atomic scale perspective

tot

Calciumcarbonaat (kalk, CaCO3) komt veel voor aan het Aardoppervlak en heeft vele industriële toepassingen. Het vormt rotsen (kalksteen), koraalriffen en andere biomineralen; het beïnvloedt de natuurlijke samenstelling van water, voornamelijk door oplossing, het wordt industrieel geproduceerd en het vormt kalkaanslag. Hierdoor is er een breed scala aan onderzoeks- en engineeringsgebieden en industrieën die zich focussen op calciumcarbonaat. Het is van essentieel belang om een goed begrip te hebben van alle processen die kunnen plaatsvinden bij de vorming en oplossing van kalk, om zo de kans op succes in het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen te vergroten.

Janou gebruikte simulaties op de molecuulschaal om het gedrag van calcium tijdens verschillende stadia in de vorming en ontbinding van calciumcarbonaat te bestuderen. Janou heeft bijgedragen aan het vergaren van kennis en experimentele waarnemingen aangevuld met mechanistische inzichten op moleculair niveau. Janou heeft drie verschillende stadia van calciumcarbonaat mineralisatie bestudeerd: de allereerste stap, een opgelost calcium ion, om te bepalen welke eigenschappen belangrijk zijn in de lokale omgeving. In de tweede stap heeft Janou de reacties van calcium met diverse ionen bestudeerd, en de invloed van biomoleculen op de vorming van calciumcarbonaat clusters. De derde stap beschrijft een calcium ion op een reeds gegroeid kristaloppervlak. Janou evalueerde de stabiliteit van calcium en de impact van magnesium, een veel voorkomende onzuiverheid voor calciumcarbonaat. Janou's werk vergroot het begrip van de moleculaire mechanismen die de motor zijn van wat we zien, ook al ligt het ver onder ons gevoel voor realiteit in ons dagelijks leven.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht & online (link)
Promovendus
Janou Koskamp MSc
Proefschrift
Is the reactivity of calcium carbonate fully understood? A step forward using an atomic scale perspective
Promotor(es)
prof. dr. J.B.M. Middelburg
prof. dr. N.H. de Leeuw
Co-promotor(es)
dr. M. Wolthers
dr. A. Raoof