6 december 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Is de mindset van de mbo-studenten te beïnvloeden?

Mindset is de manier waarop iemand denkt over zichzelf, en dan in het bijzonder over zijn intelligentie. Mindset bepaalt voor een belangrijk deel hoe iemand denkt over leren en de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. In zijn proefschrift heeft Jaap Glerum de mindset van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gemeten, en heeft hij een aantal experimenten uitgevoerd om de mindset van de mbo-studenten te beïnvloeden.

In de mindset-theorie van de Amerikaanse onderzoeker Carol Dweck wordt onderscheid gemaakt tussen een mindset die zich kan ontwikkelen (growth mindset) en een vaste mindset (fixed mindset). Studenten met een growth mindset zijn ervan overtuigd dat ze in staat zijn om hun intelligentie steeds verder te ontwikkelen door uitdagingen te zoeken en doelgericht te studeren. Aan de andere kant zijn studenten met een fixed mindset ervan overtuigd dat intelligentie een vaststaand gegeven is en niet of nauwelijks te veranderen is. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat mindset te beïnvloeden is en kan veranderen van een fixed naar een growth mindset. Deze verandering kan er voor zorgen dat de motivatie en studieprestaties van studenten verbeteren.

Over het algemeen geven de resultaten van Glerums onderzoek aan dat de mindset-theorie niet van toepassing lijkt te zijn op mbo-studenten in Nederland. Resultaten uit eerder, vooral Amerikaans onderzoek, waren niet terug te zien bij mbo-studenten. Glerum: “Zo hebben we geen relatie gevonden tussen mindset en studieresultaten en lieten onze experimenten om de mindset bij mbo-studenten te beïnvloeden geen verschillen zien. Mogelijke verklaringen zouden kunnen liggen in culturele verschillen, leeftijd en plafondeffecten van mindset-interventies.”

Begindatum en -tijd
6 december 2019 14:30
Einddatum en -tijd
6 december 2019 15:30
Promovendus
Jaap Glerum
Proefschrift
Mindset in Vocational Education. The Applicability of Mindset and Mindset Interventions in Secondary Vocational Education
Promotor(es)
prof. dr. R.M.J.P. Rikersprof. dr. S.M.M. Loyens
Co-promotor(es)
dr. L. Wijnia