Promotie Iris Selten: TOS, 22q11ds en neuropsychiatrische stoornissen

tot
Jongetje krijgt logopedie © iStockphoto.com/kasto80
© iStockphoto.com/kasto80

Op 14 juni verdedigt Iris Selten haar proefschrift More than Words. Selten deed onderzoek naar de taalontwikkeling van kinderen met het 22q11.2 deletiesyndroom (22q11DS), een relatief veel voorkomende genetische aandoening. De ernst van de taalproblemen bij deze kinderen hangt samen met het ontwikkelen van kenmerken van neuropsychiatrische stoornissen als autisme. Selten onderzocht in hoeverre deze bevinding relevant is voor het begrijpen van de problematiek van  kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Grote onderlinge verschillen

Kinderen met TOS hebben taalproblemen, zonder dat daar een aanwijsbare oorzaak voor is. Ze hebben vaak ook kenmerken van verschillende neuropsychiatrische stoornissen. In de mate waarin de kinderen met TOS neuropsychiatrische symptomen ontwikkelen bestaan onderling echter grote verschillen. Om meer inzicht te krijgen in deze verschillen, vergeleek Selten kinderen met TOS met kinderen met 22q11DS.

Bij de groep met kinderen met 22q11DS zag Selten dat de kinderen met het minst ontwikkelde taalbegrip de meeste kenmerken van autisme vertoonden. Door de vergelijking tussen 22q11DS en TOS, suggereert Selten dat dit mogelijk ook geldt voor een subgroep van kinderen met TOS: die met de meeste taalbegripsproblemen.

Selten raadt aan de samenhang tussen taalproblemen en neuropsychiatrische symptomen verder te onderzoeken, zowel bij kinderen met 22q11DS als binnen subgroepen van kinderen met TOS. Dit kan leiden tot een vroegere identificatie van de kinderen met TOS of 22q11DS met het grootste risico op neuropsychiatrische symptomen, wat weer aanknopingspunten kan bieden voor meer gerichte interventie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online (klik hier) en in het Academiegebouw
Promovendus
I.S. Selten
Proefschrift
More than Words
Promotor(es)
Prof. dr. F.N.K. Wijnen
Prof. dr. P.A.M. Gerrits
Co-promotor(es)
Dr. T.D. Boerma
Dr. J.A.S. Vorstman
Dr. M.L. Houben