Promotie: Involvement of CRISP2 in the organization of dense protein structures in porcine sperm

tot

Samenvatting proefschrift

In dit proefschrift wordt de aanwezigheid en organisatie van het cysteïne-rijke intrinsieke secretie-eiwit (CRISP2) in zoogdieren beschreven. Dit eiwit blijkt aanwezig te zijn in sterk gecondenseerde en niet-oplosbare eiwitstructuren van de spermakop en staart. Deze structuren zijn essentieel voor het functioneren van spermacellen. Ze zijn betrokken bij de motiliteit, het minimaliseren van de grootte, de uiteindelijke vorm en de stevigheid van spermacellen. We hebben aangetoond dat CRISP2 betrokken is bij de vorming van deze gecondenseerde eiwitstructuren en ook dat CRISP2 dissocieert van deze structuren snel na de bevruchting. Waarschijnlijk spelen verschillen in de redox status en de zink-ion gehaltes in de spermacel en in de bevruchte eicel een rol in de door CRISP2 veroorzaakte vorming van de gecondenseerde eiwitstructuren en de dissociatie ervan. Uit ons onderzoek bleek ook dat CRISP2 een set aan eiwitten vastlegt in de gecondenseerde eiwitstructuren van spermacellen en dat deze eiwitten eveneens vrijkomen direct na de bevruchting. De rol van deze vrijkomende eiwitten in de eerste processen na de bevruchting alsmede de rol van CRISP2 in de (de)condensatie dynamiek van de gecondenseerde eiwitstructuren zal verder ontrafeld moeten worden in toekomstig onderzoek.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
M. Zhang
Proefschrift
Involvement of CRISP2 in the organization of dense protein structures in porcine sperm
Promotor(es)
dr. B.M. Gadella
prof. dr. J.B. Helms
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository