8 december 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Invisible bars. The impact of having a criminal record on young adults’ position in the labour market

Na de straf is de kous niet af voor veroordeelden. Als gevolg van preventief screenen kunnen zij uitgesloten worden van allerlei maatschappelijke posities, zoals een baan, stage, opleiding of vrijwilligerswerk. Dit wordt soms als zwaardere ‘straf’ ervaren dan de straf zelf, zo blijkt uit het onderzoek Invisible bars. The impact of having a criminal record on young adults’ position in the labour market, van UU-promovenda Elina van 't Zand-Kurtovic.

Tegenwoordig worden bijna een miljoen mensen per jaar gescreend door het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Jongvolwassenen met een strafblad verkeren hierdoor in grote onzekerheid. Een niet te onderschatten gevolg is dat zij vanwege angst voor persoonlijke afwijzing en schaamte zichzelf op grote schaal bij voorbaat uitsluiten van arbeidsmarktkansen. Zij weten namelijk nooit van tevoren of zij voor een baan of opleiding in aanmerking komen. Zij ervaren hierin weinig hulp van re-integratieprofessionals en  zijn op zichzelf aangewezen, wat hun arbeidsmarktpositie verzwakt.

Investeren in diverse re-integratieprogramma’s is zinloos als jongvolwassenen – als het puntje bij paaltje komt – niet daadwerkelijk kunnen re-integreren in de samenleving. De partijen die een rol spelen in het re-integratieproces stellen zich vaak (inter)passief op: zij lijken gebrand op het vermijden van verantwoordelijkheid voor risico’s en schuiven die door naar andere partijen. Uitsluiting vindt daarom niet alleen plaats met het oog op veiligheid, maar ook op de schijn van veiligheid. Dit onderzoek legt de onbedoelde neveneffecten bloot van toenemend preventief screenen. De impact hiervan is in kaart gebracht door 31 jongvolwassenen met een strafblad (gemiddeld 23,6 jaar oud) over een periode van +/- 6-18 maanden te volgen in hun re-integratieproces. Daarnaast zijn professionals en ouders, die bij dit proces betrokken waren, geïnterviewd. De persoonlijke belevingen van jongvolwassenen creëren een diepgaand begrip van de gevolgen van stigmatisering op de arbeidsmarkt.

Begindatum en -tijd
8 december 2017 14:30
Einddatum en -tijd
8 december 2017 15:30
Promovendus
Elina van 't Zand-Kurtovic
Proefschrift
Invisible bars. The impact of having a criminal record on young adults’ position in the labour market
Promotor(es)
Prof. dr. D. Siegel, Prof. mr. dr. M.M. Boone