15 januari 2020 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Intra-tumorale holmium-166 Therapie - Toepasbaarheid in hoofdhals kanker

Dit proefschrift geeft inzicht in de toepasbaarheid en het gebruik van intratumorale behandeling met 166Ho-microsferen. De wetenschappelijke literatuur, laat zien dat intratumorale behandeling relatief veilig en effectief is en mogelijk voordelen biedt aan patiënten. De stabiliteit van de holmium microsferen is beoordeeld in patiënten na radioembolisatie met 166Ho-microsferen. De gemeten waardes van 166Ho in het bloed en de urine van patiënten met levertumoren waren laag hetgeen de stabiliteit impliceert. Vervolgens wordt de ervaring in veterinaire en humane patiënt beschreven. Veelbelovende resultaten werden bereikt in veterinaire patiënten met een lokale respons van 55%. In de humane patiënten kwamen geen bijwerkingen voor. Echter werd gezien dat door technische uitdagingen slechts een beperkt gebied een voldoende hoge dosis kreeg, terwijl een groot gedeelte van de tumor onvoldoende behandeld werd. Daarom is een verbetering van de combinatie van injectievloeistof, toedieningssysteem en de beeldgeleiding gewenst om verdeling van microsferen te optimaliseren. Als laatste werd de potentie van CT en duale energie CT bestudeerd. CT geeft een hogere resolutie van <1 mm vergelijken met SPECT (4.8 mm) en MRI (3 mm). Duale energie CT-scans geeft met hoge nauwkeurigheid concentraties tot 0,125mg/ml holmium weer, terwijl dit 2,6 mg/ml is met conventionele CT-scans. Dit proefschrift laat zien dat deze innovatieve beeld gestuurde intratumorale behandeling met radioactieve holmium microsferen het potentieel heeft om veilig en effectief te worden toegepast tegen tumoren in het hoofd-hals gebied.

Begindatum en -tijd
15 januari 2020 14:30
Einddatum en -tijd
15 januari 2020 15:30
Promovendus
Rob Bakker
Proefschrift
Intra-tumorale holmium-166 Therapie - Toepasbaarheid in hoofdhals kanker
Promotor(es)
Prof. M.G.E.H. LamProf. A.J.W.P. Rosenberg
Co-promotor(es)
dr. J.F.W. Nijsendr. R.J.J. van Es
Entree
Gratis