13 september 2019 van 14:30 tot 15:15

Promotie: Interfering with innovative entrepreneurship

Startups genieten de nodige aandacht. De samenleving verwacht van deze innovatieve bedrijfjes oplossingen voor grote en kleine problemen en bovendien economische groei en werkgelegenheid. Maar het feit is dat de meeste startups deze belofte niet waarmaken.

Bedrijfsincubatie heeft als doel om de ontwikkeling van startups te verbeteren, door een pakket aan diensten aan te bieden die de faalkans van de startende onderneming reduceren. Incubators bemoeien zich tegenwoordig met startups op een vrij assertieve manier. Maar of dit daadwerkelijk leidt tot een structureel betere startupontwikkeling blijft betwist. Bijdragend aan dit debat wordt in dit proefschrift onderzocht wat de invloed is van bedrijfsincubatie op de bedrijfsprestaties van startups.

Een literatuurstudie laat zien dat incubatie tot allerlei voordelen leidt. Maar onder welke condities deze voordelen tot betere bedrijfsprestaties leidt, blijft onduidelijk.

Onderzoek onder 269 startups die zich hadden aangemeld voor twee Nederlandse incubators, laat zien dat bedrijfsincubatie inderdaad tot betere bedrijfsprestaties leidt. De startups die waren toegelaten, presteerden na enkele jaren significant beter dan degenen die waren afgewezen, zelfs na corrigeren voor de kwaliteit van de startup bij aanmelding.

Om te onderzoeken waarom dit het geval is, werden tien startups gevolgd gedurende tien maanden. Startups experimenteren continue met hun bedrijfsmodel en uit het onderzoek bleek dat een incubator helpt met het experimenteren door te compenseren voor drie typen van cognitieve beperkingen van de ondernemer: onwetendheid, twijfel en verwarring. Bij iedere beperking horen specifieke incubatie-diensten. Ook blijkt dat het digitale netwerk van ondernemers in incubators van belang is. Vooral contacten die andere kennis hadden dan die van de ondernemers zijn nuttig.

Begindatum en -tijd
13 september 2019 14:30
Einddatum en -tijd
13 september 2019 15:15
Promovendus
Chris Eveleens
Proefschrift
Interfering with innovative entrepreneurship: How business incubation impacts the performance of start-ups
Promotor(es)
prof. dr. M.P. Hekkert
Co-promotor(es)
dr. F.J. Van Rijnsoever