25 mei 2018 van 10:30 tot 12:00

Promotie: Interacting with Procedural Justice in Courts

Op vrijdag 25 mei 2018 om 10.30 uur verdedigt mevrouw mr. Hilke Grootelaar BA (departement rechtsgeleerdheid) haar dissertatie getiteld Interacting with Procedural Justice in Courts. 

In het proefschrift van Grootelaar wordt het belang van ervaren procedurele rechtvaardigheid voor Nederlandse rechtzoekenden die met hun zaak naar de rechter gaan aan een kritische toets onderworpen door te onderzoeken of eerlijk en rechtvaardig behandeld worden door de rechter er daadwerkelijk toe doet voor deze rechtzoekenden. In drie verschillende kwantitatieve studies waarin rechtzoekenden met vragenlijsten in de rechtbank zijn ondervraagd, stond de veronderstelling centraal dat wanneer rechtzoekenden hun behandeling bij de rechter eerlijk vonden, zij eerder geneigd waren om de rechter te vertrouwen.

Twee studies zijn uitgevoerd in de rechtbank Midden-Nederland in vijf verschillende typen rechtszaken en een studie is uitgevoerd bij de vier Nederlandse gerechtshoven waar klagers een procedure op grond van artikel 12 Strafvordering (Sv) kunnen instellen als zij worden geconfronteerd met een beslissing tot niet-vervolging. In alle drie de studies bleek sprake te zijn van een significante positieve relatie tussen ervaren procedurele rechtvaardigheid en vertrouwen in juridische instituties. Ervaren procedurele rechtvaardigheid bleef bovendien sterk bijdragen aan het vertrouwensoordeel van rechtzoekenden wanneer zij uitkomsten ontvingen die zij ongunstig vonden en wanneer zij een wantrouwende houding hadden tegenover juridische instituties. Verder blijkt uit dit proefschrift hoe lastig het is voor de “gever” van procedurele rechtvaardigheid, de rechter, om in te schatten wat ertoe doet en wanneer het als eerlijk voelt voor “de ontvanger”, namelijk de rechtzoekende.

Begindatum en -tijd
25 mei 2018 10:30
Einddatum en -tijd
25 mei 2018 12:00
Promovendus
Mw. mr. H.A.M. Grootelaar
Proefschrift
Interacting with Procedural Justice in Courts
Promotor(es)
prof. dr. K. van den Bosprof. dr. P.M. Langbroek
Entree
Gratis toegankelijk