Promotie: Innate and adaptive immune responsiveness to Leptospira in dogs

In vitro alternatives to animal testing in Leptospira vaccine manufacturing

tot

Samenvatting proefschrift

Vaccinatie van mens en dier is een kosteneffectieve maatregel ter voorkoming van infectieziekten. De kwaliteit van nieuw geproduceerde batches van humane en veterinaire vaccins, waaronder geïnactiveerde Leptospira-vaccins voor honden, wordt vaak getest met proefdieren om aan te tonen dat ze veilig en werkzaam zijn. Vanwege het grote aantal dieren, dat wordt gebruikt voor deze kwaliteitscontrole, de pijn en angst die deze dieren worden toegebracht, evenals de variabiliteit en slechte reproduceerbaarheid van de dierproeven, wordt de ontwikkeling van proefdiervrije methoden sterk aangemoedigd. Standaardisatie van productieprocessen van vaccins, implementatie van in-process testen en gebruik van Good Manufacturing Practice (GMP) hebben geleid tot de productie van minder variabele vaccinbatches. Als alternatief voor de huidige dierproeven, is daarom voorgesteld om product consistentie in de kwaliteit van vaccinbatches aan te tonen. Deze consistency benadering is gebaseerd op de beoordeling van een reeks vooraf gedefinieerde parameters om de kwaliteit van nieuw geproduceerde batches te vergelijken met die van eerdere batches van voldoende kwaliteit. In dit proefschrift hebben we onderzocht of immunostimulerende eigenschappen van Leptospira-vaccins voor honden en individuele vaccincomponenten kunnen worden beoordeeld middels in vitro cellulaire testen. We hebben verschillende immuuncellen ex vivo gebruikt, evenals bestaande cellijnen om de activering van de aangeboren en adaptieve immuunresponsen in vitro aan te tonen. In de toekomst zouden cellulaire testen in combinatie met antigeenkwantificering gebruikt kunnen worden binnen een consistency benadering voor de routinematige kwaliteitscontrole van Leptospira-vaccins, en zo bijdragen aan de vermindering van het gebruik van proefdieren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
A. Novak
Proefschrift
Innate and adaptive immune responsiveness to Leptospira in dogs - In vitro alternatives to animal testing in Leptospira vaccine manufacturing
Promotor(es)
prof. dr. F. Broere
prof. dr. V.P.M.G. Rutten
Co-promotor(es)
dr. A. Sloots
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository