Promotie: Inflammation in Heart Failure

tot

Op 14 september verdedigt Patricia Vanhooydonck-van den Hoogen haar proefschrift, getiteld Inflammation in Heart Failure: is our immune response failing our heart?

Samenvatting promotieonderzoek

Hartfalen is een veel voorkomende vorm van hart- en vaatziekte, waarbij het hart minder goed functioneert en hierdoor niet goed in staat is om het lichaam van voldoende bloed te voorzien. Na schade aan het hart is de ontstekingsreactie in eerste instantie essentieel om ervoor te zorgen dat dode cellen worden opgeruimd en een litteken wordt gevormd. Echter, deze ontstekingsreactie blijkt vaak te heftig en te lang aanwezig in het hart, waardoor uiteindelijk juist meer schade wordt veroorzaakt. Dit is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van hartfalen. 
Het doel van dit proefschrift was om de rol van een ontstekingsreactie te bestuderen in patiënten met verschillende types en gradaties van hartfalen om zo mogelijk nieuwe aangrijpingspunten voor therapie te kunnen vinden. Hiervoor hebben wij gekeken naar de aanwezigheid van ontstekingscellen en antilichamen in patiënten met verschillende types en gradaties van hartfalen, zowel voor als na harttransplantatie. In deze patiënten vonden wij verhoogde hoeveelheden antilichamen in zowel een vroege als in een late fase van hartfalen. Daarnaast vonden wij een verband tussen hoge ontstekingswaardes voor transplantatie en kortere overleving na transplantatie. Ten slotte hebben wij geprobeerd om de mogelijkheden van stamcellen te onderzoeken om de chronische ontsteking te remmen en mogelijk de vertaalslag te maken naar nieuwe behandelingen. 
Concluderend onderstreept dit proefschrift het belang van een ontstekingsreactie in verschillende type en gradaties van hartfalen, zowel voor als na harttransplantatie. Deze bevindingen wijzen erop dat we hartfalen misschien wel kunnen beschouwen als een auto-immuunziekte. Het remmen van de ontstekingsreactie is hoogst waarschijnlijk een essentiële stap in de behandeling van hartfalen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link komt z.s.m.)
Promovendus
P. Vanhooydonck-van den Hoogen MSc
Proefschrift
Inflammation in Heart Failure
Promotor(es)
prof. dr. J.P.G. Sluijter
prof. dr. J.D. Laman
Co-promotor(es)
dr. ing. S.C.A. de Jager
dr. A. Vink