tot

Promotie: Inflammatie, calcificatie en risicopredictie in patiënten met bestaande hart- en vaatziekte.

Samenvatting

Het aantal patiënten met hart- en vaatziekte in een chronische fase neemt toe. Patiënten met vaatziekte hebben zowel een verhoogd risico op het krijgen van opnieuw hart- en vaatziekte, als op het krijgen van kanker, door gemeenschappelijke risicofactoren, zoals roken en overgewicht. Dit proefschrift legt de focus op etiologie en risicovoorspelling van hart- en vaatziekte en kanker in patiënten met vaatziekte, aan de hand van drie onderdelen.

Laaggradige ontsteking wordt beschouwd als één van de belangrijkste gedeelde pathofysiologische mechanismen tussen gemeenschappelijk risicofactoren en het ontstaan en de progressie van hart- en vaatziekte en kanker. In het eerste onderdeel van dit proefschrift wordt aangetoond dat laaggradige ontsteking een risicofactor is voor hart- en vaatziekte en voor kanker, voornamelijk longkanker, in patiënten met bestaande vaatziekte. De mate van ontsteking kan verminderd worden door leefstijlaanpassingen. 

Het tweede onderdeel onderzoekt verkalkingen van bloedvaten in en rond het hart en de hartkleppen, en laat zien dat de invloed van risicofactoren op de aanwezigheid van verkalkingen op die locaties varieert. Voorlopige resultaten laten zien dat het toevoegen van de kalkscore van de kransslagaders aan een voorspelmodel met traditionele risicofactoren, de risicovoorspellingen voor hart- en vaatziekte verbetert in patiënten met bestaande vaatziekte. 

Het derde onderdeel van dit proefschrift laat zien dat zowel het risico op hart- en vaatziekte inclusief ingrepen, als het risico op kanker, voorspeld kan worden met gemakkelijk beschikbare voorspellers in patiënten met vaatziekte. Deze risicoschattingen voor een individuele patiënt kunnen helpen bij het benadrukken van leefstijlaanpassingen en bij het bepalen van de beste preventieve behandelstrategie voor het voorkomen van hart- en vaatziekte.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
drs. C.C. van 't Klooster
Proefschrift
Inflammatie, calcificatie en risicopredictie in patiënten met bestaande hart- en vaatziekte - Beyond the Scope of Usual Care
Promotor(es)
prof. dr. F.L.J. Visseren
prof. dr. Y. van der Graaf