12 februari 2019 van 18:00 tot 19:00

Promotie: In Vitro Beenmergniches voor Hematopoëtische Cellen

Het bot en beenmerg vormen samen een speciale omgeving, de beenmergniche, waarin diverse cellen een ondersteunde en regulerende werking hebben op hematopoiëtische (stam)cellen. Daarnaast is deze beenmergniche de voorkeurslocatie van verscheidene tumoren, waaronder multipel myeloom (MM).

MM wordt gekenmerkt door de groei van kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg, resulterend in het verdwijnen van botweefsel. Het bestuderen van zowel de gezonde als de aangedane beenmergniche is essentieel om de groei en de verwoestende invloed van beenmergmaligniteiten op het botweefsel te begrijpen.

Hematopoiëtische stamcellen en primaire MM cellen kunnen moeilijk voor langere tijd in leven worden gehouden buiten het lichaam, omdat zij afhankelijk zijn van de beenmergniche. In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van een in vitro beenmergmodel beschreven, dat het kweken van zowel hematopoiëtische stamcellen als MM cellen beter mogelijk maakt. Na validatie is het ontwikkelde model gebruikt voor het testen van nieuwe en bestaande MM-therapieën, waarbij is gekeken naar de klinische relevantie van de verkregen resultaten.

Het model zal verder gebruikt gaan worden in onderzoek naar zowel tumor-bot interacties, als het effect van kankertherapieën op het omliggende bot en beenmerg. Het model kan in de toekomst ook verder worden ontwikkeld voor andere primaire beenmerg- of botkankers, of botmetastasen.

Begindatum en -tijd
12 februari 2019 18:00
Einddatum en -tijd
12 februari 2019 19:00
Promovendus
Maaike Braham
Proefschrift
In Vitro Bone Marrow Niches for Hematopoietic Cells
Promotor(es)
prof.dr. F.C.Önerprof.dr. W.J.A. Dhert
Co-promotor(es)
dr. J.Alblasdr. M.C. Minnema
Entree
Gratis