Promotie: In situ forming hydrogels for local and controlled delivery of polymeric nanoparticles and therapeutics

tot

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd, bespreekt de vooruitgang in farmaceutische technologie, met name voor geneesmiddelafgiftesystemen (DDS's), die tot doel hebben de effectiviteit van therapeutische producten te verbeteren. DDS's omvatten een scala aan systemen, van macro- tot nanoschaal, en hebben tot op heden veelbelovende resultaten laten zien in (pre)klinische toepassingen.

Synthetische polymere afgiftesystemen binnen het gebied van DDS's zijn bijzonder interessant vanwege hun chemische aanpasbaarheid en het vermogen om verschillende functionaliteiten te introduceren. Dit proefschrift beschrijft het ontwerp en de ontwikkeling van meerdere DDS's voor lokale en gecontroleerde afgifte van therapeutica.

Verschillende polymeren zijn gesynthetiseerd met behulp van polymerisatietechnieken zoals vrije radicalen polymerisatie (FRP), reversibele additie-fragmentatie-kettingoverdrachtspolymerisatie (RAFT) en atoomoverdragende radicaal polymerisatie (ATRP) om nanodeeltjes en hydrogelen te maken. Het manuscript gaat in op het gebruik van nanodeeltjes voor de aflevering van nucleïnezuren, en polymere micellen als platform voor het beladen en afgifte van hydrofobe geneesmiddelen. Ook het gebruik van hydrogelen als gehydrateerde polymere netwerken die de degradatie van biotherapeutica kunnen vertragen worden besproken. Daarnaast worden deze hydrogelen gebruikt als lokale depots voor afgifte van therapeutica. De gepresenteerde hydrogelen zijn onderzocht als op zichzelf staande systemen en als onderdeel van duale afgifteformuleringen, waarbij de insluiting en gecontroleerde afgifte van ingebedde nanopartikels is bestudeerd.

Samenvattend, dit proefschrift richt zich op de ontwikkeling van deze DDS's voor de afgifte van antimicrobiële peptiden, de preventie en behandeling van orthopedische biofilm-geassocieerde infecties, de stabilisatie van antimicrobiële peptiden en de aflevering van nucleïnezuren voor tumorgerichte therapie en hartregeneratie. Voor elk DDS worden het ontwerp, de synthese en de eigenschappen besproken, waarbij hun potentiële therapeutische toepassing wordt benadrukt. Dit proefschrift benadrukt de toepasbaarheid van nanodeeltjes en hydrogelen voor de afgifte van therapeutische peptiden, nucleïnezuren en kleine hydrofobe moleculen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
C. Casadidio
Proefschrift
In situ forming hydrogels for local and controlled delivery of polymeric nanoparticles and therapeutics
Promotor(es)
prof. dr. ir. T. Vermonden
prof. R. Censi