Promotie: Improving udder health management in dairy herds with automatic milking systems

tot

Samenvatting proefschrift

Het toegenomen gebruik van automatische melksystemen (AMS) in combinatie met moderne sensor- en big data-technologieën maakt een wereldwijde transformatie van mastitismanagement van melkvee mogelijk. Dit proefschrift laat zien dat de meeste risicofactoren bij melkveekoppels die een AMS gebruiken dezelfde zijn als bij bedrijven met een conventionele melkmachine (CMS). Het gebruik van een AMS vraagt echter specifieke aandacht voor omgevingsgebonden mastitis. Hygiëne van melkkoeien en de melkmachine, hetgeen verband houdt met de infectiedruk van omgevingsmastitispathogenen, is bij AMS nog belangrijker dan bij CMS. Aan de andere kant lijken de transmissieparameters van koegebonden pathogenen lager op AMS dan op CMS bedrijven. Het gebruik van een AMS leidt niet tot een verminderde uiergezondheid of meer gebruik van antimicrobiële middelen op AMS-bedrijven vergeleken met CMS-bedrijven, maar op beide typen bedrijven wordt antimicrobieel gebruik geassocieerd met de houding van de veehouder ten opzichte van dit thema.
De potentiële toepassingen en voordelen van frequent gemeten en geautomatiseerde mastitisindicatoren om mastitismanagement in de rundveehouderij te optimaliseren, wordt in dit proefschrift geëvalueerd met behulp van een aantal state-of-the-art statistische en epidemiologische modelleringsmethoden. Het gebruik van op sensoren gebaseerde mastitisindicatoren bleek waardevol voor verschillende aspecten van preventief mastitismanagement en voor het nemen van beslissingen over het gebruik van antimicrobiële middelen om mastitis te behandelen. Moderne sensortechnologie heeft een groot potentieel om te helpen mastitis te beheersen en geeft nieuwe inzichten in de infectiedynamiek van mastitis bij melkkoeien, waarvan het regelmatig fluctuerende celgetal zoals beschreven in dit proefschrift een fascinerend voorbeeld is. 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Digitaal (link)
Promovendus
Z. Deng
Proefschrift
Improving udder health management in dairy herds with automatic milking systems
Promotor(es)
prof. dr. T.J.G.M. Lam
dr. ir. H. Hogeveen
Co-promotor(es)
dr. G. Koop
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository