24 mei 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Improving Global Education and Outcome Evaluation in Orthopaedic Trauma Surgery

Dit proefschrift onderzocht hoe je mondiaal onderwijs en de evaluatie van de uitkomsten van orthopedische trauma's kunt verbeteren. De doelstellingen van dit proefschrift waren: (1) Benadrukken van de inspanningen om het onderwijs in mondiale orthopedische traumachirurgie te verbeteren en de tijdlijn en technieken voor kennis- en vaardigheidsoverdracht beter te begrijpen, en (2) Onderzoek een raamwerk voor het begrijpen van letselgerelateerde variatie in langer- termijn patiënt gerapporteerde uitkomst na musculoskeletale trauma. In het eerste deel van dit proefschrift hebben we ons gericht op onderwijs in mondiaal orthopedisch trauma. Eerst hebben we de waarde van de beoordeling van de letsellast en de variaties in praktijkpatronen benadrukt en geïllustreerd hoe dit verband houdt met het uitvoeren van behoeftenanalyses in een land met lage inkomens. Vervolgens hebben we de rol van doorlopende medische educatieprogramma's in lage-inkomenslanden en de toepasbaarheid op kennisoverdracht en overdracht van vaardigheden beschreven. In het tweede deel van dit proefschrift hebben we ons gericht op het verbeteren van de uitkomstevaluatie bij orthopedische traumapatiënten.

Begindatum en -tijd
24 mei 2019 12:45
Einddatum en -tijd
24 mei 2019 13:45
Promovendus
Abhi Bhashyam
Proefschrift
Improving Global Education and Outcome Evaluation in Orthopaedic Trauma Surgery
Promotor(es)
Prof. L.P.H. Leenen
Co-promotor(es)
Prof. G.S.M. DyerProf. R.M. Houwert
Entree
Gratis