2 november 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Impediments to Uncovering the Human Rights Dimension of Sino-African Engagement

Op vrijdag 2 november 2018 promoveert Stacey Links (departement rechtsgeleerdheid) met haar proefschrift getiteld: Impediments to Uncovering the Human Rights Dimension of Sino-African Engagement: A critical exploration of discursive constructions and representations

In haar onderzoek kijkt Links naar de mensenrechtenaspecten van Sino-Afrikaanse betrekkingen. Hoewel er steeds meer aandacht is voor de economische-, politieke-, en milieuaspecten van Sino-Afrikaanse betrekkingen, is er nog weinig academisch onderzoek dat zich specifiek richt op de mensenrechtendimensie van de relatie. Gezien de grote hoeveelheid aan mythes die ontstaan zijn rondom deze betrekkingen, richt het bestaande onderzoek zich op het scheiden van feiten en fictie. Het onderzoek van Links borduurt voort op dit thema en laat zien wat de gangbare perceptie is met betrekking tot de mensenrechtenaspecten van Sino-Afrikaanse betrekkingen door het westerse discours aangaande deze aspecten (MR|SAb discours) kritisch te analyseren.

In haar onderzoek komt Links tot de conclusie dat representaties in het MR|SAb discours niet alleen problematisch zijn omdat ze veelal misleiden, maar ook omdat zij waardevolle en legitieme alternatieve conceptualisaties van mensenrechten uitsluiten. Bovendien lijkt het discours te worden gedragen door de impuls een specifieke conceptualisatie van mensenrechten te universaliseren en negeert daarbij de problematische neiging tot civiliseren die inherent is aan deze missie. Deze benadering leidt ook tot het afwijzen van waardevolle middelen om mensenrechten te beschermen die soms meer geschikt zijn voor de behoeften en prioriteiten van niet-Westerse contexten. Het resultaat is dat belangrijke samenwerkingsverbanden op mensenrechtengebied in het gedrang komen en dat mensenrechten steeds meer worden gezien als een onderdeel van westers imperialisme. De reproductie van deze tegenstelling lijkt steeds meer onhoudbaar in een wereld waarin de geopolitieke macht sterk aan het verschuiven is.

Begindatum en -tijd
2 november 2018 14:30
Einddatum en -tijd
2 november 2018 15:30
Promovendus
Stacey Links
Proefschrift
Impediments to Uncovering the Human Rights Dimension of Sino-African Engagement: A critical exploration of discursive constructions and representations
Promotor(es)
Prof. dr. Tom Zwart (Utrecht)Dr. Nivi Manchanda (Queen Mary University of London)
Entree
Gratis toegankelijk