16 januari 2020 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Impact of data processing on diffusion MR image exploration and understanding

Het doel van dit thesis was om de invloed van diffusie-MRI gegevensverwerkingsstappen op het begrip en de interpretatie van dMRI gebaseerde studies te onderzoeken, zowel in basis als in toegepast onderzoek. Diffusie-MRI is de voorkeurstechniek voor beeldvorming om de structurele verbindingen van de hersenen in kaart te brengen en kan ons dus helpen de biologische basis van neurodegeneratieve ziekten te begrijpen, bijvoorbeeld bij de ziekte van Alzheimer of het onthullen van het enorme netwerk van witte stof vezel bundels. Diffusion MRI-verwerkingsmethoden kunnen worden onderverdeeld in twee klassen stappen voor het voorbereiden van data: "verplicht" en "optioneel". Verplichte of niet-optionele stappen zijn noodzakelijk om toe te passen vanwege de aard van de fout in de data. Beeldafstemming door beweging van het onderwerp is bijvoorbeeld onvermijdelijk om voldoende fysieke overlapping van hetzelfde weefsel van beeld tot beeld te bereiken; daarom is bewegingscorrectie een verplichte verwerkingsstap. Anderzijds geven optionele verwerkingsstappen de onderzoekers een grote mate van vrijheid tijdens data-analyse. Voor het modelleren van het diffusie-MR-signaal zijn er aantal beschikbare methoden, in welk geval de methode van keuze een aanzienlijk verschil kan maken in zowel praktische als statistische termen. Met name stellen wij een nieuwe vezel bundel route voor, de Superoanterior Fasciculus (SAF). Door gebruik te maken van geavanceerde diffusie-MRI-methodologie, werd een consistente bilaterale route geïdentificeerd via vezel tractografie (FT) in de frontale kwab, die niet eerder is beschreven. Reproduceerbaarheid over meerdere participanten, verschillende data monsters en acquisitie-instellingen gaf het vertrouwen dat deze bevinding is niet gebaseerd op beeldartefacten.

Begindatum en -tijd
16 januari 2020 12:45
Einddatum en -tijd
16 januari 2020 13:45
Promovendus
Szabolcs Dávid
Proefschrift
Impact of data processing on diffusion MR image exploration and understanding
Promotor(es)
Prof. M.A. Viergever
Co-promotor(es)
dr. A.L.G. Leemans
Entree
Gratis