tot

Promotie: Hypnotherapie is effectief voor de behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en kan met evenveel succes individueel als in groepen worden toegepast

14-24% van vrouwen en 5-19% van de mannen heeft last van klachten van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Deze aandoening wordt gekenmerkt door buikpijn en een veranderd ontlastingspatroon. De frequentie en de vorm van de ontlasting verandert (diarree,  obstipatie of een mengvorm). Veel mensen worden ernstig gehinderd in hun functioneren. De eerste stap in de behandeling bestaat uit goede voorlichting en leefstijl-advies en daarna kan een proefbehandeling met medicatie volgen. Als volgende stap  kunnen psychologische behandelingen worden toegepast. Hypnotherapie is een van die mogelijke psychologische behandelingen, maar de effectiviteit is nog niet voor alle patiëntengroepen aangetoond. In dit onderzoek werden 354 patiënten met het PDS uit de eerste lijn en ziekenhuis behandeld met 6 sessies hypnotherapie, individueel of in een groep van 6 patiënten, of met een educatieve ondersteunende therapie. In de hypnose-behandelingen leerden de patiënten oefeningen om de pijnklachten en de werking van de darmen te beïnvloeden. Die oefeningen kregen zij op CD mee naar huis om dagelijks toe te passen.  9 maanden na afloop van de therapie gaven 41,8 % van de patiënten in de individuele behandeling en 50% van de patiënten in de groepsbehandeling met hypnose en 22,6% van de patiënten in de educatieve ondersteunende therapie aan, dat zij voldoende verlichting van hun klachten hadden ondervonden. Hypnotherapie kan dus als derde stap in de behandeling van PDS  worden overwogen, als leefstijladvies en medicatie niet effectief blijken. Niet alleen voor patiënten die al jaren last hebben van hun klachten, maar ook voor patiënten die langer dan 3 maanden klachten hebben.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Carla Flik
Proefschrift
Hypnotherapy in the management of irritable bowel syndrome
Promotor(es)
Prof. dr. N.J. de Wit
Prof. Dr A.J.P.M. Smout
Co-promotor(es)
Dr. Y.R van Rood
Dr. ing. W. Laan
Entree
Gratis
Aanmelden

Niet nodig