Promotie: How far-red light enrichment modulates tomato resistance towards Botrytis cinerea

Proefschrift van S. Courbier MSc (Plant Ecophysiology)

tot

Voor planten zijn rood en blauw licht de belangrijkste golflengten die worden geabsorbeerd door de bladeren en worden gebruikt als energiebron voor fotosynthese. Daarentegen worden andere kleuren licht zoals geel en groen relatief meer gereflecteerd, waardoor planten hun natuurlijke groene kleur krijgen.

Een andere golflengte, genaamd "ver-rood”, is onzichtbaar voor het menselijk oog, wordt gereflecteerd door planten en is een belangrijk signaal voor het detecteren van de omringende vegetatie. Wanneer de vegetatie een hogere dichtheid heeft, leidt de absorptie van rood en de reflectie van ver-rood licht door de planten tot een verlaging van de verhouding rood ten opzichte van ver-rood (R:FR-ratio) licht in de omgeving. Wanneer een plant deze afname van de R:FR-ratio waarneemt (een schaduwsignaal van naastgelegen planten), versnelt het de groei van bladstelen en stengels om zo de concurrentiestrijd met buurplanten om licht te kunnen winnen.

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat de daling van de R:FR-ratio in een dichte tomatenplantvegetatie leidt tot zowel een vertraagde herkenning van de ziekteverwekker Botrytis als een vertraagde activatie van de afweer door hormonen. Bovendien leidt de aanwezigheid van ver-rood licht tot een ophoping van glucose en fructose in de bladeren die de groei van Botrytis in de plant bevordert. Het verband tussen verminderde afweer en verhoogde glucosewaarden verklaart waarom de gevoeligheid voor ziekteverwekkers in een vegetatie is verhoogd.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
S. Courbier MSc
Proefschrift
How far-red light enrichment modulates tomato resistance towards Botrytis cinerea
Promotor(es)
prof. dr. R. Pierik
prof. dr. A.C.M. Van Wees
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository