tot

Promotie: HIV, immune activation and cardiovascular disease in the sub-Saharan African context

Wereldwijd zijn 37 miljoen mensen besmet met het HIV virus. Hiervan leeft 70% in sub-Sahara Afrika. Dankzij behandeling met antivirale middelen is HIV veranderd in een chronische ziekte. Uit onderzoek in de Westerse wereld is gebleken dat HIV een verhoogd risico geeft op hart- en vaatziekten (HVZ).


In dit proefschrift is onderzocht wat de rol is van chronische inflammatie, uitgelokt door HIV, in het ontstaan van HVZ. Uit twee systematische reviews van de literatuur blijkt dat de mate van schade aan de bloedvaten niet eenduidig gerelateerd is aan een enkele marker van chronische inflammatie.


Verder is onderzocht of HIV en behandeling voor HIV gepaard gaat met een verhoogd risico op HVZ in sub-Sahara Afrika. Dit is onderzocht in een tweetal studies. In de eerste studie zijn 887 mensen met HIV vergeleken met 1040 mensen zonder HIV. Mensen met HIV hebben minder risicofactoren zoals hoge bloeddruk en overgewicht dan mensen zonder HIV. Desondanks hebben mensen met HIV wel meer aderverkalking dan mensen zonder HIV als ze 30 jaar of ouder zijn en behandeld worden met antivirale middelen. In de tweede studie zijn circa 400 mensen met HIV vergeleken met 150 mensen zonder HIV. Nu leek het risico op HVZ gelijk te zijn voor mensen met en zonder HIV infectie. In deze studie waren echter minder oudere mensen geïncludeerd. Samenvattend lijkt het erop dat een HIV infectie gepaard gaat met minder traditionele risicofactoren voor HVZ, maar desondanks toch een hogere risico geeft op HVZ in een populatie die ouder word.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Arnolda Grietje Vos
Proefschrift
HIV, immune activation and cardiovascular disease in the sub-Saharan African context
Promotor(es)
Prof. D.E. Grobbee
Co-promotor(es)
Prof. K. Klipstein-Grobusch
Prof. R.E. Barth
Entree
Gratis
Aanmelden

Niet nodig