14 januari 2020 van 14:30 tot 15:30

Promotie: High-frequency EEG activity from different perspectives

Elektro-encefalografie (EEG) registreert elektrische activiteit die gegenereerd wordt door de hersenen. Een EEG kan geregistreerd worden op de hoofdhuid, of direct op of in de hersenen (invasief EEG). Wij onderzochten hoogfrequente activiteit (HFA), dat is activiteit van ±70 Hz en hogere frequenties. HFA kan fysiologisch zijn, d.w.z. een afspiegeling van normale hersenactiviteit, of pathologisch, dan is het een afspiegeling van abnormaal functioneren van de hersenen, zoals bij mensen met epilepsie. Bij patiënten voor wie epilepsiechirurgie een goede behandeloptie lijkt, kan HFA waarschijnlijk helpen vast te stellen welke hersengebieden gespaard moeten worden, en welke verwijderd moeten worden. Wij hebben onderzocht of fysiologische HFA, direct op de hersenen geregistreerd, kan bijdragen aan het lokaliseren van taalgebieden die gespaard moeten worden tijdens een operatie. Pathologische HFA, hoogfrequente oscillaties (HFOs) genoemd, wordt gezien als biomarker voor epilepsie, maar het herkennen van HFOs (ripples, 80-250 Hz, en fast ripples, 250-500 Hz) kan lastig zijn. Wij ontwikkelden een methode om te herkennen welke van de in de hersenen registrerende, dus invasieve, EEG kanalen HFOs bevatten, zonder dat de HFOs zelf herkend hoeven te worden.

Pathologische HFOs kunnen geregistreerd worden op de hoofdhuid, maar voor fysiologische HFOs was dit nog niet bekend. We zagen fysiologische ripples in oppervlakte EEG, en rapporteerden dat zij vaak samen optreden met specifieke EEG slaapfenomenen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of deze fysiologische ripples betrokken zijn bij het opslaan van herinneringen, zoals het geval is voor fysiologische ripples die gemeten zijn in proefdieren.

Begindatum en -tijd
14 januari 2020 14:30
Einddatum en -tijd
14 januari 2020 15:30
Promovendus
Anne Mooij
Proefschrift
High-frequency EEG activity from different perspectives
Promotor(es)
Prof. K.P.J. BraunProf. J. Gotman
Co-promotor(es)
dr. G.J.M. ZijlmansG.J.M. Huiskamp
Entree
Gratis