4 april 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Het vroege universum bestuderen met elektromagnetische sondes

Enkele microseconden na de oerknal bestond het universum uit een oersoep, ook wel quark-gluonplasma genoemd. Promovendus Alberto Calivà deed onderzoek met data uit ultra-relativistische zware-ionenbotsingen met ALICE bij de Large Hadron Collider (LHC), die de omstandigheden van dit quark-gluonplasma nabootsen. Calivà deed metingen van het massaspectrum van paren van elektronen, ook wel dielektronen genoemd. Het lage-massagebied van het dielektronenspectrum is gevoelig voor thermische straling afkomstig uit de partonische en hadronische fases en voor modificaties van lage-massavectormesonen.

Het meten met zulke zeldzame elektromagnetische sondes is zeer uitdagend, vooral vanwege het kleine signaal en de grote hoeveelheid achtergrondstraling. Calivà gebruikte innovatieve en zeer efficiënte technieken om de dominante bijdrage aan de achtergrondstraling voor deze meting met bijna een factor twee te onderdrukken, waardoor hij een algehele verbetering van de signaal-ruisverhouding bereikte. Uit een analyse van het lage-massagebied bepaalde hij de bijdrage van virtuele directe fotonen. Dit komt neer op een aanvullende en onafhankelijke meting voor die van reële directe fotonen. 

Relativistic Heavy Ion Collider

De meting van de virtuele component van de directe fotonen komt overeen met de metingen van de reële component, uitgevoerd door ALICE, en met de bestaande metingen van paren die gedaan zijn in experimenten aan de Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) bij lagere bundelenergieën. Calivà vergelijkt in zijn proefschrift het gemeten dielektronspectrum met de voorspellingen van theoretische modelberekeningen. Binnen de experimentele onzekerheden komen de data goed overeen met de theoretische voorspellingen.

Upgrade

Calivà bespreekt in zijn proefschrift ook de vooruitzichten voor dielektronmetingen na de ALICE-upgrade die gepland staat. Zijn simulaties geven aan dat vanwege de verbeterde detectoren en hogere statistiek een betere temperatuurmeting en een verhoogde gevoeligheid voor in-mediumeffecten van lage-massavectormesonen kunnen worden verwacht.

Begindatum en -tijd
4 april 2017 12:45
Einddatum en -tijd
4 april 2017 13:45
Promovendus
A. Calivà
Proefschrift
Low-mass dielectron measurement in Pb–Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV with ALICE at the LHC
Promotor(es)
prof.dr. T. Peitzmann