21 juni 2017 van 16:15 tot 17:15

Promotie van Aurin Vos

Promotie: Het verborgen dieet van de champignon

Agaricus bisporus in voedingsbodem
Agaricus bisporus in voedingsbodem

Champignons zijn een voedzaam onderdeel van ons dieet, en bovendien – samen met de compost die als voedingsbodem dient – een belangrijk exportproduct van Nederland. Daarnaast zijn het duurzame producten, omdat deze compost wordt gemaakt uit plantaardige afvalstromen. Het was al bekend dat een significant deel van de compost niet door de champignon wordt afgebroken, en de hypothese van promovendus Aurin Vos was dan ook dat verbeterde afbraak zou leiden tot meer opbrengst, en daardoor een efficiëntere en nog duurzamere champignonproductie. Uit het onderzoek van Vos komt echter naar voren dat de afbraak van plantenresten zeer waarschijnlijk niet de beperkende factor is voor de vorming van paddenstoelen.

De champignon voedt zich mogelijk vooral met micro-organismen

Vos vermoedt dat champignons zich, in eerste instantie, vooral voeden met bacteriën. Hij toonde aan dat micro-organismen mogelijk de belangrijkste voedingsbron van de champignon zijn tijdens de groei van champignonmycelium in compost. Dit is in tegenspraak met eerdere aannames dat micro-organismen slechts een kleine bijdrage leveren aan de groei van de champignon, terwijl plantenresten de grootste voedingsbron vormen.

Door de biomassa van schimmels en bacteriën in compost te bepalen, kon Vos echter concluderen dat de champignon zich mogelijk vooral met micro-organismen voedt. Zijn vermoeden is dat de champignon zich voedt met bacteriën, die zich op hun beurt weer voeden met plantaardige afbraakproducten. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of dit verborgen dieet kan worden ingezet voor het verbeteren van de productie-efficiëntie.

Begindatum en -tijd
21 juni 2017 16:15
Einddatum en -tijd
21 juni 2017 17:15
Promovendus
A.M. Vos
Proefschrift
Compost degradation and growth of Agaricus bisporus
Promotor(es)
prof.dr. H.A.B. Wösten
Co-promotor(es)
dr. L.G. Lugones