19 juni 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Het risico op bloedingen bij het gebruik van bloedverdunners na een TIA of herseninfarct is te voorspellen

Jaarlijks worden ruim 41.000 Nederlanders getroffen door een herseninfarct. Ongeveer een kwart van alle patiënten die een herseninfarct heeft doorgemaakt krijgt in de vijf jaar daarna een recidief infarct. Bloedverdunners verlagen het risico op een recidief infarct, echter ze gaan gepaard met een verhoogd risico op ernstige bloedingen. Met dit onderzoek hebben we inzicht gekregen welke patiënten een hoog risico hebben op een ernstige bloeding bij het gebruik van bloedverdunners na een TIA of herseninfarct, door gegevens te analyseren van ruim 40.000 patiënten met een TIA of herseninfarct. Op basis van deze gegevens ontwikkelden we de S2TOP-BLEED score, waarmee het risico op een ernstige bloeding kan worden voorspeld voor een individuele patiënt. De score is gebaseerd op tien direct beschikbare patiëntkarakteristieken waaronder leeftijd, geslacht, diabetes, en een eerder herseninfarct. Hoewel er veel variatie is in het bloedingsrisico tussen individuele patiënten zien we dat de baten van bloedverdunners groter zijn dan de risico’s, ongeacht het bloedingsrisico. Patiënten met een hoog bloedingsrisico blijken ook veelal een hoog risico op een recidief infarct te hebben. Het voorspellen van het bloedingsrisico kan dus geen rol spelen bij het individualiseren van de behandeling met bloedverdunners. Echter, het kan wel zinvol zijn om patiënten te identificeren met een hoog bloedingsrisico die mogelijk baat hebben bij preventieve maatregelen zoals maagbescherming.

Begindatum en -tijd
19 juni 2018 12:45
Einddatum en -tijd
19 juni 2018 13:45
Promovendus
Nina Hilkens
Proefschrift
Bleeding on antithrombotic treatment in secondary stroke prevention
Promotor(es)
Prof. dr. A. Algra
Co-promotor(es)
Dr. ir. J.P. Greving
Entree
Gratis