tot

Promotie: het recht op zorg voor de gezondheid van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen in Nederland

Academiegebouw UU

Veelke Derckx verdedigt haar proefschrift op 31 maart aan de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek gaat over het recht op zorg voor de gezondheid van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen in Nederland.

Samenvatting 

Mensen zonder geldige verblijfsvergunning (ongedocumenteerden) in Nederland hebben net als alle andere ingezetenen recht op de grootst mogelijke mate van gezondheid en op toegang tot de gezondheidszorg. Dit is zo afgesproken in internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. Maar het recht op zorg voor de gezondheid van deze groep kan op gespannen voet staan met het vreemdelingenbeleid. Het vreemdelingenbeleid is er namelijk op gericht om illegaal verblijf te voorkomen en onaantrekkelijk te maken. Onderdeel van dit beleid is dat ongedocumenteerden uitgesloten zijn van sociale voorzieningen, waaronder dus ook ziektekostenverzekeringen. Deze uitsluiting van voorzieningen (het ‘koppelingsbeginsel’) is geregeld in de Koppelingswet (1998). Ongedocumenteerden hebben wel recht op medisch noodzakelijke zorg. 

In dit onderzoek is onderzocht hoe het recht op gezondheidszorg van ongedocumenteerden in Nederland is gewaarborgd. Aan de hand van rechterlijke uitspraken is onderzocht hoe de rechter het koppelingsbeginsel toetst aan internationale bepalingen en wat de gevolgen zijn van het uitsluiten van zorgverzekeringswetten voor individuele ongedocumenteerden. Ook is onderzocht welke knelpunten zich voordoen met betrekking tot de (toegang tot) de zorgverlening aan ongedocumenteerden. Centraal hierbij staan de thema’s financiering en medisch noodzakelijke zorg. Ook het recht op zorg voor de gezondheid van kinderen zonder rechtmatig verblijf en de uitzetting van ernstig zieke vreemdelingen naar het land van herkomst komen aan bod. 
            
Ondanks het feit dat het koppelingsbeginsel door de rechter is geaccepteerd, blijkt dat het recht op gezondheidszorg van ongedocumenteerden om meerdere redenen onder druk staat. Het onderzoek laat zien dat (de toegang tot) de zorgverlening voor ongedocumenteerden verbeterd kan worden en doet een voorstel voor een aantal verbeterpunten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
Veelke Derckx
Proefschrift
Het recht op zorg voor de gezondheid van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen in Nederland.
Promotor(es)
prof. mr. dr. J.G. Sijmons
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository