23 maart 2017 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Het gebruik van e-health oplossingen in de zorg voor mensen met hartfalen verbetert zelfzorg gedrag op korte termijn en is kosteneffectief

Het e-Vita hartfalenonderzoek was een gerandomiseerde studie onder patiënten met hartfalen die door een hartfalenpolikliniek (in totaal negen) in Nederland werden behandeld. We vergeleken de volgende twee eHealth interventies met de standaard zorg.

Ten eerste de informatieve hartfalen website ‘heartfailurematters.org’. Ten tweede een eHealth platform gericht op zelfmanagement met telemonitoring van vitale functies (bloeddruk, hartslag en gewicht) . Het zorgpad bij het eHealth platform werd aangepast; routine controle afspraken met de hartfalenverpleegkundige op de hartfalenpoli werden vervangen door het eHealth platform.

In totaal namen 450 patiënten met hartfalen deel. De zelfzorg van patiënten in de onderzoeksgroepen met de website en het platform verbeterde significant in de eerste drie maanden van het onderzoek ten opzichte van standaardzorg, maar geleidelijk werd dit effect geringer en na een jaar was het verschil met standaard zorg niet meer betekenisvol. De eHealth zorg was kosten-effectiever dan reguliere hartfalenzorg (voornamelijk door minder ziekenhuisopnames dan bij reguliere zorg).

Voor de samenleving betekenen onze resultaten dat een zorgpad voor patiënten met hartfalen ingericht met eHealth zorgt voor een verbetering in zelfmanagement op de korte termijn. Daarnaast is het zinvol dat hartfalenverpleegkundigen het gebruik van de Nederlandstalige versie van de website ‘heartfailurematters.org’ (Hartfalendoetertoe.nl) stimuleren, het heeft een gunstig effect op kwaliteit van leven en verlaagt de zorgkosten.

Omdat de deelnemers aan onze studie wat jonger waren en minder andere aandoeningen hadden dan degenen die niet wilden deelnemen, dient men er rekening mee te houden dat deze eHealth applicaties mogelijk minder goed inzetbaar zijn bij de erg kwetsbare patiënt.

Begindatum en -tijd
23 maart 2017 16:15
Einddatum en -tijd
23 maart 2017 17:15
Promovendus
Kim Wagenaar
Proefschrift
E-health in heart failure
Promotor(es)
Prof. dr. A.W. Hoes
Entree
Gratis