30 september 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Het gebruik van data voor het fokken van gezonde gezelschapsdieren

Het fokken van rashonden en -katten op karakter en uiterlijk kan tot gezondheidsproblemen leiden. Zo kan er sprake zijn van erfelijke aandoeningen, die bij toeval veel voorkomen in een ras; zeker omdat het aantal dieren dat wordt ingezet om volgende generaties te produceren soms maar klein is. Maar het kan ook gaan om schadelijke raskenmerken, dus gezondheidsklachten die ontstaan door extreme eisen aan het uiterlijk. Een van de overkoepelende uitdagingen is het gebrek aan bruikbare gegevens uit de populatie. Een zoektocht door de verschillende beschikbare bronnen in Nederland (praktijk, verzekering en laboratorium) liet zien dat er alleen zeer ruwe schattingen zijn te maken over levensduur en aantal praktijkbezoeken. De gegevens van de dierenartsenpraktijk geven belangrijke informatie, maar die bleek niet goed beschikbaar voor onderzoek. Er is daarom een softwaresysteem ontwikkeld om praktijkgegevens over demografie en aandoeningen te verzamelen: PETscan. Als daarin langdurig gegevens worden verzameld, heeft dat de meeste potentie op het gebied van signalering en prioritering van verder onderzoek, stelt Sylvia Keijser in haar proefschrift. Zij geeft ook een voorbeeld van een DNA-tool om in te zetten bij verstandig fokken. Uiteindelijk moeten de populatiegegevens, DNA-testen, verdere screening van individu en populatie, en gezond verstand leiden tot een gezondere hond en kat in Nederland.

Begindatum en -tijd
30 september 2019 10:30
Einddatum en -tijd
30 september 2019 11:30
Promovendus
S.F.A. Keijser
Proefschrift
Data-based Approaches for Healthy Companion Animal Breeding
Promotor(es)
prof. dr. J.W. Hesselink, prof. dr. M. Nielen
Co-promotor(es)
dr. F.G. Van Steenbeek, dr. H. Fieten