8 mei 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Het effect van puntdefecten op de eigenschappen van samengestelde nanomaterialen

Het effect van defecten in de populaire bulkmaterialen is al redelijk goed gedocumenteerd, maar hoe de aanwezigheid van defecten in laag-dimensionale materialen de materiaaleigenschappen beïnvloedt is nog steeds een zeer open onderzoeksveld. De resultaten beschreven in het proefschrift van Wun-Fan Li tonen aan hoe interessant en veelbelovend de natuurkunde van defecten is voor de toekomstige ontwikkeling van de nanowetenschappen.

Wun-Fan Li bestudeerde een groot aantal puntdefecten in een aantal samengestelde materialen die van groot belang zijn voor de nanowetenschappen. Zijn bevindingen laten zien hoe sterk de aanwezigheid van defecten de materiaaleigenschappen beı̈nvloedt. Defecten leiden bijvoorbeeld extra elektronische toestanden in de band gap van halfgeleiders, defect-geı̈nduceerd magnetisme of een sterke spin-orbit koppeling die niet of in veel mindere mate aanwezig is in het defectvrije nanomateriaal.

Li onderzocht de loodchalcogenides PbS, PbSe en PbTe die vaak gebruikt worden in quantum dots. Daarnaast bestudeerde hij tweedimensionale monolagen van wolfraamdisulfide die tot de klasse van stapelbare Van der Waals materialen behoren. Als derde onderzocht hij de atomair vlakke tweedimensionale monolagen van de vroege overgangsmetaaloxiden van TMOs (met TM=Sc, Ti, V, Cr, Mn), die tot nog onbekend magnetisme en geleidingsgedrag vertonen.

Begindatum en -tijd
8 mei 2017 10:30
Einddatum en -tijd
8 mei 2017 11:30
Promovendus
W.-F. Li
Proefschrift
Het effect van puntdefecten op de eigenschappen van samengestelde nanomaterialen
Promotor(es)
prof.dr. A. van Blaaderenprof.dr. M. Dijkstra
Co-promotor(es)
dr.ir M.A. van Huis