6 september 2017 van 10:30 tot 11:45

Promotie Heleen Kole: Polderen of niet?

© iStockphoto.com/pidjoe
© iStockphoto.com/pidjoe

Het proefschrift van drs. Heleen Kole (Economische en sociale geschiedenis) draagt bij aan het levendige debat onder historici over het typisch Nederlandse poldermodel. Ze presenteert nieuwe onderzoeksresultaten over de bestuurlijke geschiedenis van twee interlokale waterschappen, het heemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk (Utrecht) en het polderbestuur van Mastenbroek (Overijssel), tot eind achttiende eeuw. Op 6 september verdedigt Kole haar proefschrift in het Academiegebouw.

Poldermodel

Het vroegmoderne overheidsbestuur in de Nederlandse Republiek wordt vaak gekenschetst als een relatief vreedzaam overleg tussen vertegenwoordigers uit een diversiteit aan bestuursinstanties. Maar of dit beeld wel helemaal klopt, zijn historici nog druk aan het discussiëren. Een vraag die daarin rees is bijvoorbeeld in hoeverre dit bestuur bepaald is door tradities in waterschapsbesturen, aangezien het waterschap als aparte bestuursinstelling al eind dertiende ontstond. Een andere vraag is of het correct is om aan te nemen dat aan deze vreedzame overleggen inderdaad een brede en diverse groep partijen deelnam.

Waterschapsbestuur

Koles proefschrift draagt bij aan dit debat met nieuwe onderzoeksresultaten over de bestuurlijke geschiedenis van twee interlokale waterschappen, het heemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk (Utrecht) en het polderbestuur van Mastenbroek (Overijssel), tot eind achttiende eeuw. Vanaf de late middeleeuwen ondergingen deze instituten veranderingen ten gevolge van ecologische, sociaal-economische, en poli­tieke ontwikkelingen. De vraag is hoe die van invloed waren op het waterschaps­bestuur. Hoe werden ingelanden in zulke besturen vertegenwoordigd en hoe verhielden ontwikkelingen in de representatie zich tot die in de participatie in de besluit­vorming?

Financiële middelen en besluitvorming

Aan de hand van een aantal criteria test Kole de besluitvorming in verschil­len­de situaties, zoals conflicten, herstelwerk­zaamheden en de introductie van nieuwe waterwerken. Een diepgaande analyse van het financiële beheer helpt het beleid en de besluitvorming van de bestuurders verklaren. In de achttiende eeuw maakten de twee waterschappen een uiteenlopende ontwikke­ling in de besluitvorming door. In Bunschoten werd de participatie ruimer en in Mastenbroek beperkter. In beide gevallen bleek de beschikbaarheid van financiële middelen een doorslag­gevende rol te spelen.

Begindatum en -tijd
6 september 2017 10:30
Einddatum en -tijd
6 september 2017 11:45
Promovendus
Heleen Kole
Proefschrift
Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800
Promotor(es)
Prof. dr. Maarten Prakprof. dr. Petra van Dam
Co-promotor(es)
Dr. Milja van Tielhof
Entree
Gratis