tot

Promotie Heleen Joziasse: 'Women's faith seeking life'

Keniaanse vrouwen © iStockphoto.com/Syldavia
© iStockphoto.com/Syldavia

Op 4 september verdedigt Heleen Joziasse (Filosofie en Religiewetenschap) haar proefschrift getiteld Women's faith seeking life in het Academiegebouw.

Gender en religie

Joziasse onderzocht tussen 2012 en 2017 de (geloofs-)ervaringen van vrouwen in de Reformed Church of East Africa (RCEA) en de African Israel Nineveh Church (AINC). Haar proefschrift, het resultaat daarvan, bestudeert de relatie tussen de ervaringen van Keniaanse vrouwen, met specifieke aandacht voor de vaak door hen als problematisch ervaren genderverhoudingen, en hun geloofservaringen met Jezus Christus.

Verandering en volharding

Joziasse ziet in de verhalen van de vrouwen een zekere spanning: enerzijds is geloof een kracht tot verandering, maar anderzijds motiveert geloof ook om in situaties van lijden, onrecht en onderdrukkende genderrelaties te volharden. Toch biedt het geloof de vrouwen de ruimte en de argumenten om te navigeren tussen genderrollen en genderrelaties te onderhandelen.

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht & online (link)
Promovendus
Heleen Joziasse
Proefschrift
Women's faith seeking life
Promotor(es)
Prof. M.T. Frederiks, prof. E.M. Mombo