18 mei 2018 van 16:15 tot 17:30

Promotie Hein Duijf: hoe ontstaan verantwoordelijkheidsgaten?

© iStockphoto.com
© iStockphoto.com

Is het mogelijk dat een groep gezamenlijk verantwoordelijk is voor een bepaald resultaat terwijl geen van de groepsleden individueel verantwoordelijk is voor het bijdragen aan dit resultaat? Die vraag onderzocht Hein Duijf MSc (Filosofie) in zijn proefschrift met behulp van modellen uit de filosofie, economie en kunstmatige intelligentie. Met de uitkomsten van zijn onderzoek kunnen collectieve beslissingsprocessen die essentieel zijn voor samenwerkingen, commissies en democratische instituties verbeterd worden.

Hein Duijf MSc
Hein Duijf MSc

Verantwoordelijkheidsgaten

Een bekende paradox uit de socialekeuzetheorie suggereert dat het inderdaad mogelijk is dat een groep gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt voor een resultaat zonder dat de groepsleden individueel verantwoordelijk zijn voor het behaalde resultaat. Stel je voor dat je solliciteert op een baan en na voorgeleid te zijn aan een sollicitatiecommissie het volgende te horen krijgt: de commissie heeft besloten je niet aan te nemen ondanks dat ieder afzonderlijk commissielid jou wel had willen aannemen. Dit soort gevallen worden verantwoordelijkheidsgaten genoemd.

Voorwaarden voor verantwoordelijkheidsgaten

Het blijkt dus dat verantwoordelijkheidsgaten voor kunnen komen, maar wat zijn nu precies de voorwaarden of condities voor het ontstaan van dit soort lacunes? En, anderzijds, kunnen we iets positiefs zeggen over de verhouding tussen collectieve en individuele plichten? Hein Duijf zet in zijn proefschrift op een systematische manier uiteen wat de relatie tussen collectieve verantwoordelijkheid en groepsleden is. Door formele modellen uit de filosofie, economie en kunstmatige intelligentie te gebruiken en ontwikkelen ontstaat een genuanceerd beeld van deze relatie. Daarnaast wordt duidelijk dat er bepaalde condities zijn voor het ontstaan van de gevreesde verantwoordelijkheidsgaten. 

Verbeteren van collectieve beslissingsprocessen

Duijf onderzocht verschillende scenario's van collectieve laakbaarheid, die bijdragen aan het herkennen van de voorwaarden die nodig zijn voor het ontstaan van verantwoordelijkheidsgaten. Door de relatie tussen collectieve en indidivuele plichten en de condities bloot te leggen is het mogelijk om onze collectieve beslissingsprocessen te structuren zodat ze aan gewenste eigenschappen voldoen. Dit kan bijdragen aan collectieve beslissingsprocessen die essentieel zijn voor samenwerkingen, commissies, complexe systemen en ook democratische instituties.

Begindatum en -tijd
18 mei 2018 16:15
Einddatum en -tijd
18 mei 2018 17:30
Promovendus
Hein Duijf
Proefschrift
Let's do it! Collective responsibility, joint action, and participation
Promotor(es)
prof. dr. D. Cohnitzprof. dr. J-J. Ch. Meyer
Co-promotor(es)
dr. ir. J.M. Broersen