18 september 2015 van 14:30 tot 16:00

Promotie Hanneke Takken: bekeren aan het front

Mis in een veldhospitaal, 1916
Mis in een Oostenrijks militair hospitaal, 1916

Op 18 september verdedigt historica Hanneke Takken (Politieke Geschiedenis) haar proefschrift Churches, chaplains and the Great War over veldgeestelijken tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Kerk en natie in oorlogstijd

Met haar onderzoek biedt Takken een verklaring voor de passie waarmee de kerken deelnamen aan (de maatschappelijke beeldvorming rond) de Eerste Wereldoorlog. De promovenda onderzocht onder meer de verschillen en overeenkomsten tussen Frans-Katholieke, Brits-Anglicaanse en Duits-Protestantse interpretaties van de rol van de kerk in oorlogstijd. Daarmee ontstijgt haar onderzoek nationale grenzen, en biedt tegelijkertijd juist meer inzicht in de nationale context waar deze kerken onderdeel van waren. Haar studie geeft tevens een beeld van de manieren waarop veldgeestelijken de hoop van de kerk aan het front trachtten te realiseren. 

Missie aan het front

De Eerste Wereldoorlog was niet alleen een militair conflict. Ook de kerken mobiliseerden en interpreteerden de oorlog vaak als hogere strijd waarmee God de wereld wilde zuiveren. Voor de kerken leek de oorlog een spirituele buitenkans om zich opnieuw als middelpunt van de samenleving te presenteren. Maar niet alleen de kerken hadden een missie voor de veldpredikanten aan het front; ook het leger maakte dankbaar gebruik van hun aanwezigheid om soldaten te stimuleren moedig hun levens te geven voor het vaderland. 

Religieuze revival?

De religieuze en seculiere taken van de veldgeestelijken zorgden voor spanningen die de geloofwaardigheid van hun religieuze missie aantastten; zeker naarmate de oorlog vorderde en soldaten oorlogsmoe raakten. De omstandigheden aan het front maakten het de aalmoezeniers bovendien soms erg moeilijk om hun werk te doen. De oorlog bracht dan ook geen religieuze revival van de natie of massale bekeringen van soldaten aan het front. Veel meer wees de oorlog de kerk op problemen in de relatie tussen de kerk en de staat, de kerk en de natie en de kerk en de samenleving.

Begindatum en -tijd
18 september 2015 14:30
Einddatum en -tijd
18 september 2015 16:00
Promovendus
Hanneke Takken
Proefschrift
Churches, chaplains and the Great War
Promotor(es)
I. de HaanJ.P.M. Koch
Entree
gratis