Promotie: Habitats and harbours for sustainability experimentation in the regions of Europe - A contribution to the geographical articulation of the niche for sustainability experiments

tot
Een bijeenkomst van een lokaal voedselnetwerk in Boedapest. Foto: Harm van den Heiligenberg

De stedelijke en regionale omgeving kent belangrijke factoren die helpen bij het doorvoeren van duurzaamheidsinnovaties. Opvallende condities zijn de aanwezigheid van een tegencultuur en een levendige omgeving met conferenties en festivals. Harm van den Heiligenberg promoveert op 7 december as. aan de Universiteit Utrecht.

Alles wijst erop dat we de biofysische grenzen van het systeem aarde naderen; een transitie naar een duurzamere wereld is noodzakelijk. Het promotie-onderzoek richt zich op de regionale omgevingen waarin innovatieve oplossingen floreren, in verschillende zogeheten 'living labs' door heel Europa. De transitietheorie suggereert dat een benodigde grote verandering in het klein begint, in deze labs. In het onderzoek worden koploperregio’s in kaart gebracht. Deze regio’s beschikken over een aantal condities in samenhang, zoals een omgeving met een tegencultuur, en ook regionale netwerken met een cultuur van vertrouwen en openheid waarin sociaal leren plaatsvindt. Verder is een levendige omgeving met conferenties en festivals heel belangrijk voor het uitwisselen van kennis. Uit het onderzoek blijkt dat deze condities in ieder geval aanwezig zijn in Amsterdam, Utrecht, Dublin, Boedapest en Barcelona.

Het proefschrift bevat een stappenplan waarmee regionale stakeholdernetwerken de bestaande en benodigde condities ter plekke vast kunnen stellen. Het stappenplan is inmiddels in gebruik genomen in de provincie Utrecht.

Eén van de respondenten in dit onderzoek zei: “wij zijn onderdeel van een ‘global community’, van een grotere beweging van bevlogen duurzaamheidspioniers”. Van den Heiligenberg geeft aan dat zo’n global community, met gedeelde duurzaamheidsambities, onderling goed verbonden in netwerken, van groot belang kan zijn voor de transitie naar een betere wereld.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Harm van den Heiligenberg
Proefschrift
Habitats and harbours for sustainability experimentation in the regions of Europe: A contribution to the geographical articulation of the niche for sustainability experiments
Promotor(es)
prof. dr. M.P. Hekkert
prof. dr. F.G. van Oort
Co-promotor(es)
dr. G.J. Heimeriks