4 september 2019 van 10:30 tot 12:00

Promotie: ‘Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van visserijbeheer in betwiste maritieme gebieden - Het geval van de Zuid-Chinese geschillen over de Zuid-Chinese Zee’

Academiegebouw

Yen Tran verdedigt haar proefschrift genaamd ‘Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van visserijbeheer in betwiste maritieme gebieden - Het geval van de Zuid-Chinese geschillen over de Zuid-Chinese Zee’ op 4 september. In het proefschrift onderzoekt ze de opties voor juridische samenwerking in het maritieme gebied rond de Zuid-Chinese zee.

Bedreigd gebied
De Zuid-Chinese Zee is een half-ingesloten zee, gelegen in het westelijk deel van de Stille Oceaan, en wordt beschouwd als een van de regio's met de grootste biodiversiteit ter wereld. Volgens rapporten zijn de maritieme rijkdommen in de Zuid-Chinese Zee echter sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw met 70 tot 95% gedaald, en worden de koraalriffen in ernstige mate bedreigd door de mens. Volgens schattingen nemen deze laatste elke 10 jaar met 16% af, hetgeen resulteert in een verlies van biodiversiteit en visgronden. De dalende productiviteit van de visbestanden op de lange termijn noopt tot samenwerking op het gebied van visserijbeheer in de Zuid-Chinese Zee.

Maritieme jurisdictie
Het internationale recht inzake grensoverschrijdend visserijbeheer en de samenwerking is hoofdzakelijk geformuleerd in UNCLOS. Deze uitbreiding van de maritieme jurisdictie door de staten levert nog steeds onvermijdelijke maritieme en territoriale geschillen op. Daarom is het zeker nodig dat de staten passende mechanismen instellen om deze geschillen op vreedzame wijze op te lossen en effectief te beheren. Tot nu toe hebben de landen die aanspraak maken op de Zuid-Chinese Zee zich ingespannen om hun onderlinge geschillen te beheersen, maar deze inspanningen lijken niet voldoende te zijn. Gezien de alarmerende achteruitgang van de grensoverschrijdende visbestanden en de intense frequentie van visserijconflicten in de Zuid-Chinese Zee zijn de kuststaten, met name de eisers van de Zuid-Chinese Zee, wettelijk verplicht en in de praktijk verplicht om samen te werken aan een regeling voor het visserijbeheer in betwiste maritieme gebieden in de Zuid-Chinese Zee. De instelling van een dergelijke samenwerkingsregeling zal uiteindelijk bijdragen tot het waarborgen van het vreedzaam gebruik en de duurzame ontwikkeling van de visbestanden in deze regio.

Onderzoek
Yen Trân onderzoekt in haar proefschrift de mogelijke opties voor het bereiken van een volwaardige voorlopige samenwerkingsregeling en doet voorstellen voor elementen die essentieel zijn voor een dergelijke regeling voor de Zuid-Chinese Zee, die overeenstemt met zaken die vaak in de praktijk aangetroffen worden.

Begindatum en -tijd
4 september 2019 10:30
Einddatum en -tijd
4 september 2019 12:00
Promovendus
Yen Trân
Promotor(es)
Prof. dr. Alex Oude Elferink