Promotie: Government policies to improve food environments: A population and equity lens

tot

De afgelopen decennia is het aantal mensen met overgewicht en obesitas sterk gestegen. Deze toename hangt samen met een voedselomgeving die is veranderd en tegenwoordig bol staat van de goedkope en energierijke voedingsmiddelen. Hierdoor worden we steeds meer verleid tot het maken van ongezonde voedselkeuzes. Daar komt bij dat er grote verschillen bestaan in voedselconsumptie tussen lage en hoge sociaaleconomische groepen. Voor een gezondere voedselconsumptie van de gehele bevolking – en van lage sociaaleconomische groepen in het bijzonder-  is overheidsbeleid dat leidt tot een gezondere voedselomgeving hard nodig.

Studies uit dit proefschrift laten, aan de hand van het toepassen van de ‘Healthy Food Environment Policy Index’ (een internationale onderzoekstool), zien dat zowel door de Nederlandse overheid als door de Europese Unie heel weinig beleidsmaatregelen zijn geïmplementeerd om een gezonde voedselomgeving te creëren. Experts die meededen aan de studies bevelen de implementatie van meerdere universele, structurele, preventieve beleidsmaatregelen aan, zowel in Nederland als in de Europese Unie, zoals een verbod op marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen, of een suikerhoudende drankenbelasting. Andere studies in dit proefschrift laten, op basis van theorieën en interviews met stakeholders, zien dat dergelijke beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan een verkleining van sociaaleconomische verschillen in voedselconsumptie. Daarbij moeten deze beleidsmaatregelen worden afgestemd en gecombineerd met beleidsmaatregelen die andere belangrijke determinanten van voedingsgedrag aanpakken (zoals armoede). Dit is belangrijk om het huidige voedselsysteem, dat leidt tot een hoge prevalentie van overgewicht en obesitas, te verschuiven naar een systeem gericht op winst voor de volksgezondheid.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Sanne Kartini Djojosoeparto
Proefschrift
Government policies to improve food environments: A population and equity lens
Promotor(es)
prof. dr. F.J. Van Lenthe
dr. C.B.M. Kamphuis
Co-promotor(es)
dr. M.P. Poelman
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository