tot

Promotie: Governing greenbelts in Southern Ontario and the Frankfurt Rhine-Main region: an institutional perspective

In de afgelopen dertig jaar heeft een nieuwe generatie groene gordels intrede gedaan in de ruimtelijke planning. Deze groene gordels hebben multifunctionele beleidsdoelstellingen en maken vaak deel uit van uitgebreide regionale kaders voor landinrichting die zijn opgezet om de regionale groei doeltreffender te beheren. De groene gordels staan echter onder toenemende druk van voorstedelijke bebouwing met een lage dichtheid en de uitbreiding van infrastructurele netwerken. Bovendien zit het beheer ervan vervat in complexe institutionele regelingen. De veranderende omstandigheden stellen beleidsmakers voor aanzienlijke uitdagingen bij het zoeken naar oplossingen om de regionale groene gordels effectief te beheren.

In deze studie wordt onderzocht hoe institutionele regelingen het beheer bepalen van groene gordels in de regio Greater Golden Horseshoe van Zuid-Ontario, Canada, en in de regio Rijn-Main nabij Frankfurt, Duitsland. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze groene ruimten in de toekomst doeltreffender kunnen worden beheerd.

De studie toont aan dat de aanpak van complexe wisselwerkingen tussen instellingen en belanghebbenden die bij het beheer van groene gordels betrokken zijn, voor grote problemen zorgt bij het coördineren van de beleidsuitvoering op verschillende beleidsniveaus, beleidsterreinen en rechtsgebieden. Uit deze studie blijkt dus dat met de huidige institutionele regelingen ter ondersteuning van de nieuwe generatie groene gordels de ambitieuze beleidsdoelstellingen ervan niet ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

In deze studie wordt erop gewezen dat het voor een nieuwe generatie groene gordels noodzakelijk is institutionele hervormingen door te voeren op ontwerpgebied om deze problemen het hoofd te bieden en de groene ruimten doeltreffend te beheren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
Sara Macdonald
Proefschrift
Governing greenbelts in Southern Ontario and the Frankfurt Rhine-Main region: an institutional perspective
Promotor(es)
prof. dr. J. Monstadt
prof. dr. R. Keil
Co-promotor(es)
dr. A.R. Friendly