25 juni 2015 van 10:30 tot 11:30

Diergeneeskunde

Promotie: Gezondheidseffecten van het werken met de MRI-scanner

Personeel en patiënten die bij de MRI-scanner aanwezig zijn ervaren vaak symptomen zoals misselijkheid, duizeligheid en een metaalsmaak. Dit komt doordat de magneten van de nieuwe generatie scanners steeds sterker worden. De kwaliteit van de scans en de toepassingsmogelijkheden zijn door deze sterkere magneten enorm toegenomen, maar het gevolg is dat personeel vaker en hoger blootgesteld wordt aan de ‘strooi-magneetvelden’ rondom de scanner. Lotte van Nierop onderzocht de gezondheidseffecten van deze magnetische velden.

De promovenda toont aan dat er subtiele kortstondige veranderingen optreden bij gezonde vrijwilligers in de buurt van de scanner. Het gaat om verminderde functies zoals oog-handcoördinatie en concentratieproblemen. Ook functies die gerelateerd zijn aan het evenwichtssysteem, zoals oogbewegingen en balans, werden beïnvloed door blootstelling aan de MRI-relateerde magneetvelden.

Het lijkt er op dat het evenwichtsorgaan een belangrijke rol speelt in het ontstaan van de veranderingen. Toch werd er geen duidelijk bewijs gevonden dat gevoeligheid van het evenwichtsorgaan of directe stimulatie van het evenwichtsorgaan, tot gelijke veranderingen kan leiden. Dit leidt tot de conclusie dat waarschijnlijk meerdere mechanismen een rol spelen: 1) door het magneetveld geïnduceerde Lorentzkrachten in het evenwichtsorgaan, 2) door beweging in het magneetveld geïnduceerde elektromagnetische inductie (‘spanning’), 3) sensorisch conflicterende of verkeerd gewogen visuele en evenwichtsinformatie, 4) een gelimiteerde verwerkingscapaciteit wanneer er door prikkeling door de magneetvelden een overvloed aan informatie door de hersenen verwerkt moet worden.

De gevonden effecten in hersen- en evenwichtfuncties kunnen gevolgen hebben voor werknemers en hun patiënten, bijvoorbeeld voor chirurgen die een MRI-geleide operatie uitvoeren. Daarom zouden de resultaten uit dit onderzoek gebruikt moeten worden als basis voor het opstellen van relevante maatregelen die de blootstelling en het optreden van effecten beperken, zo luiden de aanbevelingen van Van Nierop.

Begindatum en -tijd
25 juni 2015 10:30
Einddatum en -tijd
25 juni 2015 11:30
Promovendus
Lotte van Nierop
Proefschrift
The Magnetized Brain; Working mechanisms for the effects of MRI-related magnetic fields on cognition, postural stability, and oculomotor function
Promotor(es)
Prof. dr. ir. H. KromhoutProf. dr. H. Kingma
Co-promotor(es)
Dr. P. SlottjeDr. M.J.E. van Zandvoort