17 september 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Gezonde en Duurzame Voedingspatronen - Op zoek naar winst op beide fronten voor Nederland

In dit proefschrift werd het verband bestudeerd tussen milieubelasting van voedingspatronen en gezondheid. Daarvoor is gebruik gemaakt van de gegevens van de EPIC-NL studie waarin 40,000 Nederlanders vanaf 1993-1997 20 jaar zijn gevolgd. Milieudruk van het voedingspatroon werd berekend via broeikasgasemissie en landgebruik en gezondheid met de Richtlijnen Goede Voeding (RGV). Daarnaast werd er gekeken naar het sterfterisico aan chronische ziekten. De milieudruk van het voedingspatroon was niet geassocieerd met het risico op sterfte. In 2015 aten de deelnemers relatief meer vis en kip, maar vergelijkbare hoeveelheden rood en bewerkt vlees. Het voedingspatroon werd daarmee gezonder, maar met een vergelijkbare milieubelasting.

Scenario’s waarbij 35 gram vlees per dag vervangen werd door o.a. groenten, fruit of vis waren milieuvriendelijker (tot 10% minder broeikasgasemissie) en gezonder (tot 19% lagere sterfterisico). Ook het beter voldoen aan de RGV was gezonder en duurzamer. Als de vleesprijs met 15% of 30% verhoogd zou worden of de prijs voor groenten en fruit met 10% verlaagd, dan zou dat enkele miljarden aan netto baten op kunnen leveren over een periode van 30 jaar.

Belangrijke voedingspatronen voor milieu en gezondheid kenmerken zich door het contrast tussen plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen (voedingspatronen 1) en de hoeveelheid geconsumeerde zuivel (voedingspatronen 2). Ten opzichte van het gemiddelde voedingspatroon scoorden mensen met een meer ‘plantaardig’ voedingspatroon gunstig op milieudruk en op gezondheid, terwijl het ‘zuivel’ voedingspatroon wel iets gezonder was maar met een hogere milieudruk.

Tot nu toe staat bij voedingsaanbevelingen het gezondheidsaspect centraal. Om milieuaspecten beter te integreren worden op basis van o.a. onze bevindingen mogelijke aanpassingen voorgesteld voor winst op beide fronten.

Begindatum en -tijd
17 september 2019 12:45
Einddatum en -tijd
17 september 2019 13:45
Promovendus
Sander Biesbroek
Proefschrift
Healthy and Sustainable Diets: Finding co-benefits and trade-offs for the Netherlands
Promotor(es)
Prof. W.M.M. Verschuren
Co-promotor(es)
Prof. E.H.M. Temme Prof. J.M.A. Boer
Entree
Gratis