14 september 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: gestigmatiseerde positie van drugs injecterende mensen

Ondanks het gevierde pluralisme en de diversiteit van liberale westerse samenlevingen, blijven mensen die drugs injecteren buiten de grenzen van het maatschappelijk aanvaardbare. Ze bezetten een uniek gestigmatiseerde positie. 

Het proefschrift van Australiër Jake Rance gaat over de politiek van de sociale praktijk die we kennen als 'injecterend drugsgebruik' en degenen die we identificeren als 'mensen die drugs injecteren': een politiek die minder bezig is met geïnstitutionaliseerde overheidsprocessen en meer met de strijd over vormen van kennis, identiteit en vertegenwoordiging. Het gaat over het innovatieve potentieel van kwalitatief onderzoek om de inbreng, de geleefde ervaringen, van enkele van de meest sociaal uitgesloten en benadeelde burgers van de samenleving te hervinden en reconstrueren, zowel in Australië als elders. 

Rances proefschrift is gebaseerd op kwalitatieve interviews en daagt de beperkte normativiteit en afgewezen identiteiten uit die representaties van injecterend drugsgebruik domineren in moderne sociale, behandelings- en onderzoekssituaties. En de onderzoeker brengt hiermee de contexten en omstandigheden in kaart waarmee nieuwe en alternatieve inzichten en mogelijkheden worden gerealiseerd.

Begindatum en -tijd
14 september 2018 14:30
Einddatum en -tijd
14 september 2018 15:30
Promovendus
Jake Rance
Proefschrift
Contested Identities: Qualitative research and the politics of injecting drug use
Promotor(es)
Professor John de WitProfessor Carla Treloar